Taart van de Week voor vrijwilligers belevingsbos

Noordscheschut - De Taart van de Week van Bakker Mulder gaat deze week naar de vrijwilligers van het belevingsbos in Noordscheschut. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van dit bos. Het moet namelijk voor het eind van dit jaar af zijn.

De tijdsdruk heeft alles te maken met Kern met Pit. Via dit leefbaarheidsfonds is een bijdrage van 1000 euro te verdienen, maar de voorwaarde die is gesteld is dat het pad voor 1 januari 2019 gereed moet zijn.

Fanatiek

‘We zijn hartstikke fanatiek om van het bos aan de Trambaan een belevingsbos te maken’, vertelt Paula Benjamins van de werkgroep Belevingsbos Noordscheschut. Een jaar geleden ontstond het eerste idee daarvoor. Sindsdien is er veel gebeurd. Er zijn vele gesprekken gevoerd, onder meer met de gemeente en partijen als Landschapsbeheer Drenthe en het waterschap.

‘De belangrijkste vraag was: hoe staat het bos erbij qua flora en fauna? Landschapsbeheer Drenthe heeft een conceptbeheerplan opgesteld, dat momenteel bij de gemeente ligt. In dit plan is het bos verdeeld in acht vakken. In elk vak gaat het om: wat is het voor een bos, hoe staat het er bij en wat moet er op korte en wat op de lange termijn gebeuren? Dit natuurlijk met als doel om het bos goed en mooi te krijgen en te houden.’

De reacties tijdens een inloopavond eerder dit jaar waren enthousiast. ‘Onder anderen twee juffen van basisschool De Regenboog reageerden positief en stelden voor een hoekje op school in te richten. De basisscholen zijn sowieso enthousiast en willen graag helpen.’