De Westerkim klaar volgende stap in nieuwbouwtraject

Hoogeveen - De nieuwbouw van woon- en zorgcentrum de Westerkim komt steeds een stapje dichterbij. Een volgende fase staat voor de deur: de voorbereiding op de bouw en sloop.

Een ingrijpend en spannend proces, waarbij de Westerkim bewoners en hun familieleden, medewerkers en omwonenden nauw betrekt. Woensdagmiddag werd wederom een informatiebijeenkomst gehouden, waar heel wat belangstellenden op af kwamen.

Op grote tafels in de centrale ontmoetingsruimte, de Vijverzaal, liggen de tekeningen van het nieuwe plan. Tegen de zijwand zijn voorbeelden te zien van de gevelstenen die gebruikt gaan worden. Medewerkers staan paraat om uitleg te geven. De vragen zijn uiteenlopend. ‘Komen er meer woningen in de nieuwe Westerkim dan in de huidige situatie? Blijft de waterpartij? Hoe wordt de tuin ingericht? Krijgen we ook inspraak op de bomen (want we willen geen berken!)? Waar gaat het bouwverkeer straks langs? Waar komt het nieuwe parkeerterrein te liggen?’

Hooggespannen

‘Het is best spannend allemaal’, beaamt Roelie Altena uit Zuidwolde. Tot voor kort woonde zowel haar vader als haar moeder in de Westerkim, maar in verband met een andere zorgvraag wel op twee verschillende plekken. Haar vader is onlangs overleden. ‘Hij keek op de vijver uit, wat hij prachtig vond. Hij zou het heel spannend hebben gevonden wat zijn nieuwe stek zou worden. Mijn moeder, die aan de andere zijde woont, is nuchterder. Zij maakt zich er niet druk om, ze ziet het vanzelf wel.’

De Zuidwoldense spreekt haar grote waardering uit voor de manier waarop de Westerkim de communicatie rondom de veranderingen aanpakt. ‘We worden goed op de hoogte gehouden. Er zijn al meerdere informatieavonden gehouden en voor vragen kunnen we altijd terecht.’ Haar verwachtingen zijn hooggespannen. ‘Het gaat vast prachtig worden. Daar ben ik van overtuigd.’ Dan met een lach: ‘Eigenlijk ben ik vooral heel benieuwd hoe het er allemaal uit komt te zien.’

Uitdagend

Het ontwerp voor de nieuwbouw is inmiddels definitief vastgesteld. Samen met een interieurarchitect is de projectgroep momenteel bezig met het interieurontwerp. ‘Want de nieuwe Westerkim moet hoe dan ook weer gezellig en huiselijk zijn’, benadrukt Karola Bleijie, zorgmanager bij De Westerkim. ‘Het wordt een leuke en uitdagende tijd, want ons streven is om alles gewoon door te laten draaien.’

Manda Gritter van ICS adviseurs, die de Westerkim begeleidt bij het nieuwbouwtraject, doet het proces uit de doeken. Begin december moeten aannemers en installateurs hun offertes hebben ingediend. In januari wordt de definitieve keuze daarin gemaakt. Het bouwen gebeurt in twee fasen, de sloop zelfs in drie fasen. Een belangrijke rol tijdens de nieuwbouw speelt de Westerstede, dat gaat dienen als tijdelijke huisvesting voor een klein aantal bewoners (de meesten verhuizen slechts één keer, van de oude naar de nieuwe Westerkim) en waar tijdelijk ook een restaurant, receptie en meer centrale voorzieningen worden gerealiseerd. Gritter: ‘Zo kunnen alle activiteiten, faciliteiten en voorzieningen ook tijdens de bouw gewoon doorgaan of geboden worden.;

De ruimtes in de Westerstede zijn allemaal opgeknapt en zien er fris en sfeervol uit. Naast een aantal appartementen voor tijdelijke huisvesting voor huidige bewoners worden ook enkele appartementen in de Westerstede klaargemaakt voor nieuwe bewoners die tijdens de bouw in de Westerkim komen wonen.

De eerste sloopwerkzaamheden (onder meer de Vijverzaal en keuken) beginnnen in de zomer van 2019. Die zomer wordt tevens gestart met de bouw van de eerste fase. De tweede bouwfase volgt in het najaar van 2020. In de zomer van 2021 moet alle nieuwbouw klaar zijn. Er zijn dan tien afdelingen gerealiseerd voor steeds negen bewoners (dus 90 in totaal, gelijk aan het huidige aantal bewoners). Ten slotte wordt de Westerstede gesloopt. De Westerheem, de twee gebouwdelen die in eigendom zijn van Domesta en waar niets aan verandert, blijven ook in de nieuwbouw aan de Westerkim verbonden.

Een braakliggend terrein aan de Griendtsveenweg, pal tegenover de Westerkim, wordt in overleg met de gemeente ingericht als tijdelijke parkeervoorziening. Dit omdat het huidige parkeerterrein aan de Bosboomstraat deels nodig is voor de nieuwbouw. Het uiteindelijke parkeerterrein komt op het Westerkimterrein nabij de rotonde te liggen. Het aantal parkeerplekken wordt uitgebreid.

Overlast beperken

Er vinden regelmatig gesprekken plaats met de buurtadviescommissie. Onderwerp van gesprek is onder meer hoe de overlast zoveel mogelijk te kunnen beperken. Uiteindelijk zal de buurt met de nieuwe Westerkim minder overlast moeten ervaren omdat de parkeervoorziening verhuist naar de andere zijde en aan- en afvoer van verkeer dan ook via de Griendtsveenweg gebeurt. Dit tot grote tevredenheid van de buurt, die al jarenlang behoorlijke (met name parkeer)overlast ervaart.