Kabinet investeert 20 miljoen euro in Zuid- en Oost-Drenthe

Regio - Het kabinet gaat twintig miljoen euro investeren in Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. Het geld wordt geïnvesteerd worden in wonen, werken en recreëren.

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio de komende vier jaar versneld te versterken Hiervoor hebben zij begin september 2018 het kabinet uitgenodigd om mee te werken aan een deal voor een investering.

Regio Deal

De komende maanden gaat de regio Zuid- en Oost-Drenthe samen met het rijk, ondernemers, zorg- onderwijs- en kennisinstellingen en woningbouwcorporaties verder invulling geven aan de investering. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 de Regio Deal ondertekend en hiermee het actieprogramma bekendgemaakt.

Investeringen

Het aantal inwoners in de Zuid- en Oost-Drenthe neemt af. Er is sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van de regio. Met een transformatiefonds voor wonen willen de bestuurders in de regio inzetten op een verandering in de samenstelling van de woningvoorraad. Onder andere door onrendabele woningen uit de markt te halen en woningen te transformeren naar toekomstbestendige woningen, die zowel langer thuis wonen mogelijk maken als energieneutraal zijn.  

De zorgsector is in beweging en aan het veranderen als gevolg van de vergrijzing en een toenemende levensverwachting. Er gaat geïnvesteerd worden in het versterken van onder andere de eerstelijnszorg. Daarnaast willen de gemeenten en de provincie het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ verder uitrollen. Dit rijksprogramma is erop gericht om kinderen die geboren worden in een gezin met bijvoorbeeld schulden een goede start te geven, door ouders vroeg een juiste mix van hulp aan te bieden.

Onderwijs

Zuid- en Oost-Drenthe heeft een sterke positie in de industrie, techniek en vakmanschap. Ondernemingen zien kansen voor nieuwe producten en nieuwe markten op gebied van transport & logistiek, groene energie en olie & gas. Beschikbare kennis, ontwikkellocaties, financiering op maat en beschikbaarheid van werknemers met de juiste opleiding zijn aandachtspunten. Hier wil de regio ruimte aan geven. Ook wil het samen met bedrijven en instellingen extra investeren in onderwijs om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.