'Hoogeveen heeft straks een mooie ijsvoorziening'

Hoogeveen - Terwijl de politieke storm over de ijsbaan nog volop waait, wordt er in het gemeentehuis hard doorgewerkt aan het plan voor de gecombineerde voorziening van de kunstijsbaan met een zwembad. Vorige week is de aanbesteding van de bouw opengesteld en dinsdag is er een bijeenkomst geweest met de omwonenden van het nieuwe complex. ‘Over een jaar kan de schop de grond in. Dan kunnen we beginnen met de bouw van wat een hele mooie ijsbaanvoorziening voor Hoogeveen en Drenthe gaat worden’, zegt wethouder Erwin Slomp.

De rust en gedrevenheid van Slomp, die tijdens het gesprek wordt bijgestaan door ambtenaar Martijn Schuring, staan in schril contrast met het beeld dat bestaat rondom de ijsbaan. Het rapport van de Rekenkamercommissie heeft voor nogal wat reuring gezorgd en de provincie moet de deadline voor de oplevering van de ijsbaan opschuiven, wil Hoogeveen de provinciale subsidie van 5 miljoen euro krijgen. Slomp heeft er alle vertrouwen in dat dat ook gaat gebeuren. ‘Er ligt een nieuwe realiteit. 31 december 2019 gaan we niet halen, maar er ligt wel een mooi plan voor een ijsbaan in Drenthe, echt een mooi en goed plan! Drenthe verdient deze topattractie. Wanneer de subsidie van de provincie niet doorgaat moeten we als college formeel terug naar de gemeenteraad, maar in de praktijk betekent dat het einde van het project.’

'Onze reactie was pure emotie'

De commotie rond het rapport van de Rekenkamercommissie werd alleen maar groter toen het college van burgemeester en wethouders reageerde alsof het door een adder gebeten was. Bij de presentatie van het rapport kwam de stoom bijna letterlijk uit de oren van Slomp en burgemeester Karel Loohuis. ‘Er werd ons verweten dat we de raad onvolledig hadden ingelicht. Dat is helemaal niet waar. We zijn altijd open geweest over alle risico’s en dingen die we nog niet wisten. Wanneer je dan zo’n verwijt krijgt, raakt je dat persoonlijk, je ervaart dat als een aanval op je persoonlijke integriteit. Misschien is onze reactie niet altijd even handig geweest, maar het was puur emotie en dat mag ook wel een keer’, aldus Slomp. ‘Maar goed, we hebben daarna ook nog een goed gesprek gehad met Menno Visser van de Rekenkamer, waarin we alles hebben uitgesproken. Uiteindelijk is het alleen maar beter wanneer er meer mensen met verstand van zaken over je schouder meekijken. Wat we ervan hebben geleerd is dat we de gemeenteraad en de buitenwereld beter moeten meenemen in het hele verhaal. Hier in het gemeentehuis zijn we er volop mee bezig, maar dat ziet de buitenwereld niet. Die krijgt de indruk dat er niks gebeurt.’

Schuring vult aan dat de omwonendenavond van dinsdag een goed voorbeeld is van mensen bij het project betrekken. ‘In dat gebied gaat straks veel veranderen. Bewoners vinden het een mooi plan, maar er leven ook zorgen. Het is een groot complex waar veel bezoekers opaf gaan komen. Hoe gaat dat straks allemaal? Bewoners geven aan dat ze blij waren dat de gemeente wat had gedaan met hun opmerkingen van een eerdere bewonersbijeenkomst. Dat is goed om te horen.’

'We nemen voor alles nu goed de tijd'

Vlak na de zomer kwam de gemeente met het nieuws naar buiten dat de provinciale deadline van 31 december 2019 niet gehaald ging worden. De ijsbaan wordt nu 15 maanden later opgeleverd. Slomp: ‘Voor de zomer wisten we dat de deadline erg krap ging worden, maar wanneer alles, maar dan ook alles mee zou zitten was het nog haalbaar. Zo hadden we veel voorwerk voor de aanbesteding al gedaan. Tijdens de zomer hebben we alles nog een keer goed doorgerekend en geconcludeerd dat het niet realistisch was. Dan kan je de deadline met twee of drie maanden opschuiven, maar dan heb je weer met die tijdsdruk te maken. We willen nu voor alles goed de tijd nemen. Zo hebben we besloten om de volledige bestemmingsplanprocedure te volgen. Eigenlijk hoefde dat niet omdat het bestemmingsplan in 2010 al was veranderd, toen het gebied al in beeld was voor het zwembad, maar het is een heel groot project waarbij er veel gaat veranderen in de omgeving. Daarom hebben we er nu voor gekozen om de volledige bestemminsplanprocedure te volgen.’

Er is nogal wat kritiek op de gemeente omdat nog niet alles duidelijk is rondom de plannen voor de ijsbaan/zwembad. Zo is er nog geen beheersvorm voor het complex en is het nog niet helemaal duidelijk hoe het pand er precies uit gaat zien en is het obligatiefonds nog niet gevuld.’ Daar is volgens Slomp en Schuring bewust voor gekozen. Slomp: ‘We willen flexibel zijn en op de kosten letten.’ Schuring vindt Het Activum een goed voorbeeld van deze aanpak. ‘Het Activum dreigde boven het bouwbudget uit te komen. We zijn met de aannemer gaan kijken welke dingen we anders konden aanpakken. Daardoor zijn we uiteindelijk binnen het budget gebleven. Wanneer alles vooraf al duidelijk is, heb je veel minder mogelijkheden om bij te sturen. Niemand die zal zeggen het Het Activum geen fantastisch mooie sporthal is geworden.’

'Erben Wennemars steunt de plannen in Hoogeveen'

Ook over de beheersvorm wordt nog druk nagedacht. Schuring: ‘Er gaat van alles veranderen met betrekking tot de btw voor sportcomplexen. Wij gaan kiezen voor de beste en voordeligste variant. De wetgeving is nog niet helemaal helder. Wanneer je eerder in het proces een keuze maakt heb je daar geen invloed meer op.’ Schuring geeft ook aan dat het logisch is dat het obligatiefonds nog niet gevuld is. ‘Zodra mensen daar geld in storten draag je ook kapitaallasten. Je wilt de termijn dat je de kapitaallasten wel hebt en de ijsbaan nog niet in gebruik is, zo kort mogelijk houden.’

‘Er ligt gewoon een heel mooi plan voor Hoogeveen en heel Drenthe’, besluit Slomp, die sinds een half jaar wethouder Sport is. Voetbal is echt de sport voor hem. ‘Ik had niet zoveel met schaatsen. Natuurlijk wist ik dat Drenthe een schaatstraditie heeft, maar dat er zoveel mensen schaatsen heeft mij ook verrast. Op een gegeven moment heeft Erben Wennemars contact met ons opgenomen. Hij wil er alles aan doen dat die baan hier komt. Dan kan hij hier komen schaatsen. De Rekenkamercommissie was over een ding duidelijk en dat was dat er goed onderzocht was dat de ijsbaan rendabel gaat worden. Het complex moet er echt komen. Dat heeft Hoogeveen nodig.’