Meerderheid panel wil stoppen met kunstijsbaanproject

Hoogeveen - Een referendum over het vervolg van de gemeentelijke plannen voor een kunstijsbaan. De helft van de deelnemers van het burgerpanel van de Hoogeveensche Courant ziet het wel zitten. Met name omdat het om een project gaat van 'enorme geldelijke proportie'.

De gemeenteraad besloot onlangs, na hevige en vooral langdurige discussie, voorlopig groen licht te geven voor het project. Ondanks het feit dat volgens de Rekenkamercommissie het college van burgemeester en wethouders de raad onvoldoende had geïnformeerd over de risico’s en het realiteitsgehalte van de plannen.

Wachten op financiering

Het wachten is nu op de financiering van het plan en de uitspraak van de provincie over de subsidieverstrekking van 5 miljoen euro.

Ondertussen heeft bijna iedere Hoogevener wel een mening over het project. Moet Hoogeveen de bouw van de ijsbaan doorzetten of er een punt achter zetten? Het burgerpanel kreeg de stelling ‘Er moet een referendum onder de inwoners van de gemeente Hoogeveen komen om uitkomst te bieden’ voorgelegd. De helft van de 366 respondenten was het daar (zeer) mee eens. Iedereen die daarbij een toelichting gaf vreest voor een financieel drama.

Niet iedereen heeft vertrouwen in referendum

De groep die tegen een referendum is (39 procent), is niet per definitie voor de kunstijsbaan, maar heeft vooral geen vertrouwen in een referendum. Onderbuikgevoelens spelen volgens mensen te veel mee en inwoners kennen de cijfers niet. Ook vraagt een van hen zich af hoe inwoners een gedegen beslissing kunnen nemen als een deel van de raad en deskundigen van de Rekenkamer het al oneens zijn over de financiële risico’s.

Hierop voort bordurend werd ook gevraagd of Hoogeveen de bouw van een kunstijsbaan moet doorzetten. Ruim een kwart van de burgerpanelleden wil dat de bouw doorgaat, tegen 55 procent die het project liever stopzet. De voorstanders vinden een ijsbaan een ‘must’ in Drenthe, spreken over een unieke kans en vinden dat het Hoogeveen op de kaart zet. 14 procent ziet liever een andere oplossing. Bij de toelichting wordt gesproken over een plan in combinatie met een zwembad (zoals nu voorligt) of alleen een zwembad. Andere ideeën zijn een voorziening voor de korfbalvereniging en een sauna. Bij de tegenstanders zijn finaniële risico’s, zorgenkindje en prestige project de terugkomende steekwoorden.

Ook over de rol van de provincie wordt stelling genomen. 42 procent vindt dat de provincie voet bij stuk moet houden en geen subsidie moet verlenen. ‘Afspraak is afspraak’, zeg iemand streng. 30 procent vindt dat de provincie het bedrag moet toekennen en 18 procent wil de subsidieprocedure opnieuw openen.

Ook meepraten in het burgerpanel? Dat kan! Meld je aan via www.tippanelhoogeveen.nl