Graven naar verdwenen Willeke Dost in Koekange levert niets op - Liveblog (einde)

Koekange - De zoektocht naar de vermiste Willeke Dost in Koekange is gestopt. Er is tijdens het graven niets door de politie aangetroffen. Dit tot grote teleurstelling van Jan Huzen en Ab Bruintjes, die aangedrongen hebben op deze zoekactie. Toch gaat het onderzoek naar de vermissing van Willeke door, laat Hugo van Klaveren van de politie Noord-Nederland weten. 'Tips blijven welkom'.

Volgens de politieman wordt tot drie meter diepte gegraven op de locatie die door Ab Bruintjes en Jan Huzen is aangewezen, wat door een aantal getuigen is bevestigd. Het gaat om een stuk van tien bij tien meter. Er zijn mensen van de forensische dienst aanwezig, maar ook een archeoloog.

De Koekangerdwarsdijk is afgezet ter hoger van nummer 41, de woning waar Willeke in 1992 woonde bij pleeggezin Mulders. 

Ab Bruintjes en Jan Huzen staan vol verwachting tussen de pers. Bruintjes geeft aan dat ze er voor bijna honderd procent zeker van zijn dat er wat gevonden wordt. ‘Persoonlijk denk dat ik dat Willeke vandaag gevonden wordt, we hebben meerdere getuigen die hier in die bewuste nacht wat hebben gezien. Een oudere en jongere man met een kruiwagen. Er werd later ook geconstateerd dat er verse aarde lag’, aldus Bruintjes.

Update

(09.40 uur) Alles wordt nu in gereedheid gebracht om te gaan graven op het perceel 150 meter achter de woning aan de Koekangerdwarsdijk. Er worden piketpaaltjes geplaatst en de pers heeft plaatsgenomen in een speciaal persvak. De graafwerkzaamheden kunnen straks van redelijk dichtbij gevolgd worden.

(10.00 uur) Even voor tien uur werd gestart met het graven. De graafmachine werkt heel voorzichtig en schraapt laagje voor laagje de aarde af. Volgens Jan Huzen ligt er wat op 1.90 meter diepte en daaronder heeft de grondradar nog iets waargenomen. Er wordt de hele dag voor het graven uitgetrokken en gezien de voorzichtige wijze van graven, hebben ze de tijd hard nodig.

(11.00 uur) Er wordt stug doorgegraven, nu is ongeveer de helft van het eerste vak uitgegraven. Af en toe gaat een man met een schep het gat in om het allemaal wat van dichterbij te aanschouwen en zo mogelijk wat handmatig graafwerk te verrichten. Ze zitten nog niet op de drie meter diepte die vooraf door de politiewoordvoerder was aangegeven. Op dit moment komt de shovelmachinist zijn cabine uit voor overleg. En gaat ook weer verder.

(12.00 uur) De manschappen gaan lunchen, nadat ze tien minuten eerder allemaal de focus op de kuil hadden. Er was kennelijk wat te zien, het blijft onduidelijk of er al iets gevonden is. Ab Bruintjes steekt nog maar eens een sigaret op, Jan Huzen steekt de brand in een sigaartje. ‘Ik weet ook niet hoe er gegraven wordt’, zegt Koekangenaar Bruintjes. Hij blijft goede hoop houden dat er wat gevonden wordt.

De pers ondertussen verbaast zich er over dat ze zo dichtbij mogen komen. ‘Als dit allemaal maar niet voor de show is’, zegt een fotograaf. In het vanmorgen uitgegraven vak zijn geen verstoringen in de bodem gevonden.  Dit houdt in dat er nooit eerder is gegraven. 
 
Op de eerste van de twee plekken waar de politie maandag zoekt naar het lichaam van Willeke Dost is niets gevonden. Vanmiddag gaat de politie op de tweede plek graven. Dit is de plaats waar de speurhonden een spoor hebben aangetroffen en waarop met een grondradar opnames waren gemaakt. 
 
(13.00 uur) Even na een uur is de graafmachine weer aan het werk gegaan om het tweede deel bloot te leggen. Dat is het stuk grond waar de speurhonden een spoor hebben aangetroffen, waarop met een grondradar opnames waren gemaakt. Daaruit bleek dat er wel degelijk verstoring in de grond zat. Het graven wordt nu gadegeslagen door een groot deel van de aanwezige politie.

In het dorp Koekange zelf is de graafactie in ieder geval in de supermarkt het gesprek van de dag. Verder merkt het dorp er, op een omleiding na, maar weinig van. Het aantal nieuwsgierige dorpelingen op de Koekangerdwarsdijk zelf is nihil. Ze mogen ook niet dichtbij komen.

Bij Jan Huzen en Ab Bruintjes neemt de spanning toe. ‘Als ze niets vinden, dan waarschijnlijk nooit meer’, dipt Bruintjes. Huzen laat de papieren met grondradarfoto’s nog maar eens zien. ‘Het lijkt me toch duidelijk dat daar iets ligt.’
 
(14.30 uur) Het graven is gestopt om 14.30 uur, de politie en NFI-mensen rond de grote kuil lijken zich te beraden op een vervolg. Of op het staken van de zoektocht, want het heeft er alle schijn van dat er niets is gevonden wat met de zaak Willeke Dost heeft te maken.
 
(tekst gaat verder onder de afbeeldingen)
 

 

Zoektocht ten einde

De politie heeft met behulp van diverse experts graafwerkzaamheden verricht op een perceel in Koekange. Die werkzaamheden hebben niet geleid tot aanwijzingen die leiden tot duidelijkheid over de verdwijning van Willeke Dost. Het toen 15-jarige meisje verdween in 1992 uit Koekange. Het is voor de politie en haar omgeving volstrekt onduidelijk wat haar is overkomen.

De afgelopen anderhalve week is er als gevolg van een burgerinitiatief de nodige aandacht geweest voor de verdwijning van Willeke Dost. Mede vanwege deze aandacht heeft het coldcaseteam alle beschikbare informatie opnieuw tegen het licht gehouden. Ook is er opnieuw gesproken met een aantal getuigen. Deze herbeoordeling én de verwachtingen van de buitenwereld, hebben na overleg tussen Openbaar Ministerie en politie ertoe geleid dat de politie is gaan graven. Dit met het doel om aanwijzingen te vinden over de verdwijning van Willeke Dost en om uitsluitsel te geven over mogelijke sporen op die locatie. De politie is er na de zoekactie zeker van dat deze afgezochte plek geen relatie heeft met haar vermissing. 

Contact

De verdwijning van Willeke Dost is een gebeurtenis die de samenleving voor een raadsel stelt. Onbekendheid over haar lot, leidt tot op de dag van vandaag tot vragen en emoties bij betrokkenen. Heeft u informatie over Willeke Dost en heeft u dit niet eerder met de politie gedeeld? Neem dan contact op via 0900-8844.  


Gerelateerd nieuws