Initiatiefnemers houden info-avond over Drentse Praam

Hoogeveen - Een scheepswerf, een expositieruimte, de bouw van Hoogeveense pramen en veel binnen- en buitenactiviteiten rondom de Hoogeveense vaart. Als het aan Albert Wolting en Gerard Duinkerken van de stichting Drentse Praam ligt, wordt dit historische scheepvaartcentrum gerealiseerd tegenover de passantenhaven.

Achter de schermen wordt al jarenlang hard gewerkt aan het project. Omdat het zo groots is en alles goed uitgedokterd moet worden, kost het ontzettend veel tijd. ‘We hebben veel mensen die zich al spontaan als vrijwilliger hebben aangemeld, maar niks van ons hoorden de afgelopen tijd. Daar willen we verandering in brengen‘, vertelt Wolting. Woensdag 21 november inloop 19.30 aanvang 20.00 uur Bibliotheek Willemskade. Deze bijeenkomst is voor iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Blij met spontane aanmeldingen

Wolting en Duinkerken zijn blij met de spontane aanmeldingen. ‘De een kan lassen, de ander heeft een vlotte babbel en de ander kan weer goed tuinieren. Vrijwilligers, die zich al voor het project hebben aangemeld krijgen een persoonlijke uitnodiging.’

De stichting heeft voor de realisatie van het historische scheepvaartcentrum veel geld nodig en is druk met de provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen in overleg. ‘Een grote sprong vergt een lange aanloop . We kunnen niet alles tegelijk. Als duidelijk is hoeveel geld we beschikbaar hebben, willen we dat er wat komt te staan op de beoogde locatie. Waar we mee beginnen? Dat wordt de op komende vergaderingen binnen de Stichting Drentse Praam besproken.’

In eerste instantie was het plan om een centrum te realiseren op Nijstad. Tijdens de bestemmingsplanprocedure bleek dat de scheepswerf niet in de aanvraag was opgenomen. Om de procedure van Nijstad niet te vertragen moesten we afhaken. Nijstad heeft geen open verbinding met de Hoogeveense Vaart en de open verbinding is juist een pluspunt. Zo kun je ook van alles met schepen doen op die locatie. Daarbij komt ook dat het mooi is dat het centrum bij de haven in Hoogeveen komt te liggen. De combinatie Nijstad en het historische scheepvaartcentrum was mooi, maar deze nieuwe beoogde locatie ligt dichterbij het centrum. Makkelijker dus om als toerist hier even te kijken.’

Een mooie primeur

Wanneer het centrum er is, heeft Hoogeveen een mooie primeur. ‘In de 19e eeuw waren meer dan 700 Hoogeveners werkzaam in de scheepvaart zowel ten hoeve van het vervoer van turf door turfschippers als de bouw van schepen. Er waren in die tijd 13 scheepswerven in Hoogeveen. Hoogeveen werd in die tijd als de grootste binnenhaven van Nederland beschouwd. Van dit rijke scheepvaart- en scheepsbouwverleden is nagenoeg niets tast- en zichtbaars meer in Drenthe overgebleven. Daarom willen we het nieuw leven inblazen. DeDrentse Praam wil met haar project het scheepvaartverleden tastbaar en zichtbaar vastleggen voor de toekomst.’