Cold Case Team onderzoekt informatie over vermissing van Willeke Dost

Koekange - Het Cold Case Team (CCT) van politie Noord Nederland heeft op 2 november telefonisch contact gezocht met de schrijver van een bericht op Facebook over de vermissing van Willeke Dost.

Deze man zei dat hij informatie had in verband met de vermissing van Willeke Dost. De informatie ging over een particuliere zoekactie die mogelijk resultaat zou hebben gehad.

Een medewerker van het Cold Case Team heeft hem aangegeven dat dit bekend was en ook nader is onderzocht. De afspraak is gemaakt dat er deze week contact met hem zou worden opgenomen om hem nadere tekst en uitleg te geven over deze zoekactie.

Bij het CCT is bekend dat er vorig jaar een particuliere zoekactie is geweest die mogelijk aanwijzingen zou hebben opgeleverd. Er is overleg geweest met dit particuliere zoekteam en zij hebben hun onderzoeksresultaten met de politie gedeeld. Hier is vervolgens nader onderzoek naar gedaan. Dat onderzoek heeft enige tijd in beslag genomen. Na de afronding daarvan heeft het Cold Case Team samen met het OM geen aanleiding gezien om op basis van de toen beschikbare informatie om in de grond te gaan zoeken.

Als er sprake is van nieuwe informatie, dan zullen politie en OM altijd een nieuwe afweging maken. Of hier in dit geval sprake is van nieuwe informatie of gewijzigde omstandigheden, is nu nog niet te zeggen. Dat wordt nu onderzocht.

Het Cold Case Team stelt het op prijs dat mensen informatie met het team willen delen. Het Cold Case Team gaat altijd zorgvuldig om met informatie die ze binnen krijgt en doet nader onderzoek als de situatie daar om vraagt. Zorgvuldig onderzoek kost tijd en het team heeft zich te houden aan allerlei wettelijke voorschriften.