Gedeputeerde Henk Brink: 'OBD is laagdrempelige manier om aandacht te genereren'

Hoogeveen - In diverse gemeenten in de provincie wordt zaterdag een Open Bedrijvendag gehouden, maar voor gedeputeerde Henk Brink ligt deze dag vooral de focus op Hoogeveen. Hij verricht namelijk bij Voortman in Pesse de officiële opening van de zestiende editie van de Open Bedrijvendag Hoogeveen, de gemeente waar het allemaal is begonnen.

‘De Open Bedrijvendag is voor bedrijven een goede manier om direct met de verschillende doelgroepen in gesprek te komen: toekomstige werknemers en klanten, maar ook de mensen uit de buurt’, steekt Brink van wal. Hij noemt het tevens goed voor de naamsbekendheid en marketing. ‘Met name voor de kleinere bedrijven is dit een laagdrempelige manier om aandacht te genereren.’

Trotsheid

De gedeputeerde somt de doelstellingen op van de Open Bedrijvendag Drenthe: ‘Bewustwording van het feit dat er in Drenthe mooie bedrijven zijn en er een  goed ondernemersklimaat is. Trotsheid creëren onder de Drenten als de provincie waar je goed kunt wonen en werken en waar mooie bedrijven zijn. Het tot stand brengen van cross overs tussen onderwijs, overheid en ondernemerschap.’ Want naast klantenbinding, het vergroten van naamsbekendheid en het creëren van goodwill voor de deelnemende bedrijven vervult de Open Bedrijvendag volgens de gedeputeerde ook meerdere belangrijke maatschappelijke functies. Zo biedt de OBD vele mogelijkheden voor de aansluiting bij het onderwijs. Als voorbeeld noemt hij: ‘Jaarlijks wordt in de week voor de OBD in diverse gemeenten ‘De week van de Techniek’ gehouden. Binnen de reguliere lessen komen de scholieren in aanraking met diverse beroepen. Tijdens de OBD kunnen de scholieren bij enkele deelnemende bedrijven gereedschap ophalen die ze in hun gekregen gereedschapskistje kunnen doen.’

Drentse aard

Op de vraag of ondernemers in Drenthe zichtbaar genoeg zijn, antwoordt de gedeputeerde dat dit per bedrijf verschilt. ‘Algemeen is men in Drenthe echter eerder geneigd om terughoudend te zijn en zet men zich niet snel in de etalage. Dat past ook goed bij de Drentse aard. Maar gezien de hoge kwaliteit aan ondernemers en bedrijven die Drenthe rijk is, zou die bescheidenheid best minder mogen. Daarom is naast de OBD ook de Dag van de Ondernemer op 16 november van belang. Een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen.’

Krapte op de arbeidsmarkt

In de provincie Drenthe bestaan circa 40.000 ondernemingen. Volgens Brink is de krapte op de arbeidsmarkt in een aantal sectoren al merkbaar. ‘Denk aan de techniek, de zorg en de horeca. Daarom is het leuk om tijdens de OBD in contact te komen met de regionale bedrijven. Misschien zijn mensen geïnteresseerd te veranderen naar een baan in de techniek en dan is het goed om als bedrijf te laten zien wat allemaal kan en dat bijvoorbeeld de techniek geen ‘vies’ werk hoeft te zijn. Bedrijven met vacatures kunnen hun deuren openstellen voor werkzoekenden. Op deze wijze kunnen zij in de praktijk kennismaken met het bedrijf.’ Het UWV ondersteunt volgens Brink de Open Bedrijvendag Drenthe door de oproep om bedrijven te bezoeken tijdens de OBD in haar nieuwsbrief te plaatsen.

Zelf heeft hij de OBD meerdere keren bezocht. ‘Ik kijk op elk bezoek met veel plezier terug en kijk dan ook uit naar komende zaterdag.’