Actiecomité mag klacht over bestuur Treant niet indienen

Hoogeveen - De klacht die het Comité Actie voor Bethesda heeft ingediend over de benoeming van de artsen David Post en Marco Dam in de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep niet-ontvankelijk verklaard.

Dit oordeelde de Governance-commissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg maandagavond. Woordvoerder Frits Kappers reageert teleurgesteld op deze uitspraak.

Niet rechtstreeks betrokken bij ziekenhuis

‘Het betekent dat wij geen partij zijn in de zin van het Reglement Governancecommissie Gezondheidszorg. We zijn namelijk niet rechtstreeks bij de zorgorganisatie betrokken, zoals het reglement belanghebbenden typeert. En dat betekent dat wij helaas geen antwoord krijgen op de vraag of de bestuurlijke structuur van de Treant Zorggroep in overeenstemming is met het artikel in de Governancecode, dat zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling verbiedt.’

Kappers en kornuiten gaan de komende dagen de uitspraak intensief bestuderen, maar komen pas met een inhoudelijke reactie naarbuiten wanneer de de uitspraak openbaar is gemaakt via de website van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.