Nieuwe kijk op oude zaken
Door Johann Bisschop

Een wel héél Hoogeveens spaarpotje?

Voor mij staat een alleraardigst spaarpotje. Minder dan 10 cm hoog en in de vorm van een bijenkorf gemaakt. Op de buitenkant is de korf versierd met een aantal bijtjes.

Zeker weten doe ik het niet, maar het spaarpotje zou heel goed uitgegeven kunnen zijn door de Nutsspaarbank, de latere Bondsspaarbank. Die voerden een bij in hun beeldmerk. Dat beeld van de bij stond natuurlijk voor de spaarzaamheid, die de bank zo graag stimuleerde. De bank wilde graag aanzetten tot sparen. Een deugd, die ons mensen eeuwenlang is aangepraat door kerk, staat en opvoeders. Spaarzaamheid is jaren- en jarenlang het devies geweest! De kleintje luiden (de werkbijen) brachten bijeen, zodat de bank het in het groot kon uitzetten. Voor eigen gewin natuurlijk. 

Hoogeveen bijenstad

Wat velen niet weten, is dat Hoogeveen jarenlang de grootste bijenstad van Nederland is geweest. Exact weet ik het niet, maar het produceerde de meeste honing of het bezat de meeste bijenvolken. Dat de bijen het hier zo goed deden had niet alleen te maken met de hier aanwezig heidegebieden, maar veel meer nog met de teelt van boekweit, die hier groeide op de afgebrande bovenlaag van het veen. Van Harm Otten leerde ik dat boekweit ook wel jammerkoren werd genoemd, omdat in natte seizoen de totale oogst mislukte en er dat jaar geen meel voor pannenkoeken kwam. Armoede en jammerklacht dus.

Spaarzaamheid

Dat bijen voor spaarzaamheid staat leerde ik ook al op de lagere school, waar we wekelijks een dubbeltje of kwartje konden sparen voor een zegeltje op de spaarkaart van de Rijkspostspaarbank. Ook die zegeltjes hadden allemaal een bij als symbool. Als de spaarkaart vol was kon je hem via school inleveren en werd er een tientje, of zoveel je gespaard had, bijgeschreven in het RPS-boekje.

Ja, Hoogeveen en bijen; ze hebben wel iets. Want als een van de weinige gemeenten in ons land draagt ons gemeentewapen een bijenkorf met daar om heen een aantal vliegende bijen. De bijenkorf wordt geflankeerd door twee stoeken turf. Daarmee is onze oorsprong eigenlijk best op een mooie manier weergegeven in ons gemeentewapen.