Rekenkamercommissie en college zijn het eens: aan het plan zitten heel wat risico's

Hoogeveen – Een gekwetste burgemeester Karel Loohuis en wethouder Erwin Slomp spraken gisteravond de gemeenteraad toe over het scherpe ijsbaanrapport van de Rekenkamercommissie.

Burgemeester Loohuis hield een vlammend betoog over de werkwijze en de rol van de raad in het proces. Hij wees er bovendien meermaals op dat het college steeds de raadsleden had meegenomen in alle risico’s die aan het project verbonden zitten. ‘Dat wij u onvoldoende geïnformeerd hebben, dat is een zwaar beladen term. Natuurlijk heb ik me afgevraagd: is dat echt zo? Ik heb het rapport met stijgende verbazing gelezen.’ De burgemeester stelde dat de Rekenkamercommissie een standaardsjabloon over het project gehouden heeft. Iets wat volgens hem niet past bij een lopend proces. ‘Dan zijn er altijd dingen onduidelijk’, was zijn excuus.

Als klap op de vuurpijl vroeg hij de raad om opnieuw groen licht te geven om door te gaan met de plannen voor de ijsbaan en het zwembad. ‘Ik wil een expliciete uitspraak dat u nog achter het plan staat.’

 

8 november besluit

Hoe de partijen nu echt tegen de plannen aankijken en de bijbehorende risico's, daar was gisteravond nog geen zicht op. Het ging immers om een informerende avond waarbij niet gedebatteerd werd, maar enkel vragen gesteld konden worden. Het debat staat gepland op 1 november waarna het besluit op 8 november geagendeerd wordt. Wel viel het op dat de collegepartijen de wethouder en het college niet afvielen.

Verder was het een avond van harde woorden. Menno Visser van de Rekenkamercommissie gaf een toelichting en een aanvulling op het rapport waarin het college behoorlijk op de vingers getikt wordt. De Rekenkamercommissie stelt hierin namelijk dat de risico’s van de bouw van de ijsbaan veel groter waren dan de gemeenteraad tijdens de besluitvorming wist. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad volgens de commissie onvoldoende geïnformeerd over de risico’s en het realiteitsgehalte van de plannen.

Visser had ook een aanvulling op het rapport. De Rekenkamercommissie schotelde de raad vier scenario’s voor om over na te denken. Wat is het gevolg als er geen provinciale subsidie wordt toegekend, wat als de provincie besluit het gehele subsidietraject overnieuw te doen, wat gebeurt er als de obligatielening geen succes wordt en tot slot, wat als het hele project stopt?

Ook reageerde hij op de reactie van het college. ‘Een reactie op de reactie. Het college vond het rapport onvolledig. Wij hebben ons gebaseerd op de beschikbare informatie. Ongenuanceerd.’ Visser haalde zijn schouders op. ‘Dat is onvoldoende onderbouwd. En tot slot onbegrijpelijk. Nou, die begrijpen wij op onze beurt niet.’

 

Ook overeenkomsten

De Rekenkamercommissie en het college stonden dus behoorlijk ver uit elkaar. Waar ze het wel over eens waren, dat was het feitenrelaas en het feit dat er aan het plan veel risico’s zitten.

Iets wat wethouder Slomp ook verbaasde. ‘We konden ons in het feitenrelaas vinden. Maar in de conclusies die de Rekenkamercommissie daar vervolgens uit trekt niet. Die raken ons, onze integriteit wordt ter discussie gesteld.’ Ook hij liet de raad duidelijk weten dat zij steeds weer waren geïnformeerd over de risico’s. Want dat die er zijn, dat gaf iedereen volmondig toe. ‘Alles is benoemd. Alles is transparant. Dus jullie hadden het kunnen weten.’

 

Wonderlijke raadsavond

Een aantal raadsleden beleefde de avond op hun beurt met verbazing. De kloof tussen het college en de Rekenkamercommissie was enorm. Dat was ook VVD-fractieleider Debbie Bruijn opgevallen. ‘Er zijn hele harde woorden gebruikt in de terugkoppeling van het college naar de Rekenkamercommissie. Best een ernstig waardeoordeel. Volgens mij is de Rekenkamercommissie een van de belangrijkste instrumenten voor ons als raad. Ik vind het gat tussen de commissie en het college te groot.’ Visser reageerde hier kort en bondig op. ‘Dat gat is inderdaad té groot.’

Daar bleef het niet bij met wonderlijkheden. Tijdens een van zijn pleidooien wuifde burgemeester Loohuis de zorgen over de obligatielening weg door te stellen dat hij een ondernemer had gesproken die graag 5 miljoen in het obligatiefonds wil storten. Bovendien werd de avond, na 23.00 uur, afgesloten met een presentatie over de huidige stand van zaken van het project. De SP vroeg zich af wat de toegevoegde waarde van deze presentatie was. Ook Inge Oosting (PvdA) verwonderde dit. ‘Er zijn veel vragen en behoorlijk wat reuring maar we doen net alsog we gek zijn. Deze presentatie komt er zo achter aan. Een pas op de plaats was gepast geweest.’


Gerelateerd nieuws