Agenda met acties voor mensen met beperking

Hoogeveen - Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat de Hoogeveense Agenda Toegankelijkheid en Inclusie in november in de gemeenteraad kan worden behandeld. Dat antwoordt het college op vragen van de fracties D66, SP en Gemeentebelangen.

Het gaat om een document, een agenda, waarin concrete acties staan voor mensen met een beperking. Zij moeten gelijke rechten en kansen hebben en kunnen meedoen en welkom zijn bij bedrijven, organisaties en instellingen.

Vorig jaar is een VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte afgesloten. Daar vloeide een werkgroep uit voort, waarin de WMO-raad, het Senioren Platform, het Gehandicaptenplatform, WAC-Hoogeveen en de gemeente Hoogeveen zitten. Zij hebben het afgelopen jaar samengewerkt om invulling aan de agenda te geven.