Gemeente vraagt uitstel aan voor bouw van ijsbaan

Hoogeveen - De gemeente Hoogeveen vraagt bij Provinciale Staten uitstel aan voor de bouw van de kunstijsbaan. De gemeente vraagt ruim een jaar extra tijd. Dit ondanks de keiharde voorwaarde die destijds bij de toekenning van de 5 miljoen euro subsidie door Provinciale Staten werd gesteld om de ijsbaan voor 1 januari 2020 klaar te hebben.

Nog deze week gaat een officiële brief naar Provinciale Staten met daarin het verzoek om uitstel tot het eerste kwartaal van 2021. Dinsdag is deze boodschap al persoonlijk verteld aan Provinciale Staten, aan de gemeenteraad van Hoogeveen, maar ook aan het college van Assen, dat destijds een strijd met Hoogeveen was aangegaan om de 5 miljoen euro subsidie van de provincie binnen te halen. Hoogeveen was Assen echter te slim af.

Op het gemeentehuis werd vanmorgen een persbijeenkomst gehouden waar burgemeester Karel Loohuis en wethouder Erwin Slomp onder meer ingingen op de huidige stand van zaken. Beiden benadrukten dat pas half september echt duidelijk werd dat 1 januari 2020 niet haalbaar meer was. Loohuis: 'We hebben de plannen tussentijds steeds bijgesteld en ja, ook wij zagen dat het steeds krapper en moeilijker zou worden, maar als alles mee zou zitten, zou het steeds nog wel haalbaar zijn.' 

Uitstel door zwembad?

Op 12 juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met een aanvullende investering van 16 miljoen euro voor tevens de bouw van een zwembad. Op de vraag of de toevoeging van een zwembad aan het ijsbaanplan de gemeente nu de das omdoet, antwoordde Loohuis ontkennend. 'Het zwembad heeft alles weliswaar vertraagd, maar ook zonder die plannen zou de deadline van 1 januari 2020 niet zijn gehaald. We hebben gezegd: daar kunnen we niet meer voor weglopen. We moeten eerlijk zijn. Het gaat om zorgvuldigheid, om kwaliteit, om het meenemen van inwoners in de plannen.'

'Boodschap moet verwerkt worden'

Wanneer Provinciale Staten een besluit nemen over het verzoek om uitstel is niet duidelijk. Op 14 november staat de eerstvolgende Provinciale Statenvergadering op de agenda. Burgemeester Loohuis liet weten erop te rekenen dat de provincie de subsidie alsnog beschikbaar stelt. 'Er waren gisteren vragen van Provinciale Staten. De boodschap moet nu verwerkt worden. Maar wij gaan ervan uit dat ook de provincie gaat voor het doel en dat is een fantastische dagattractie in Hoogeveen. Wat wij hebben is een uniek, innovatief plan. Een unieke kans.' Loohuis waarschuwde bovendien: 'Gaat de 5 miljoen euro subsidie niet door, dan komt er géén ijsbaan. Dan is dit project voorbij. De tegenstanders van de plannen zullen zeggen: prima, bouw dan maar alleen een zwembad. Wat zij niet weten is dat een zwembad bouwen duurder zal zijn dan de combinatie die wij nu willen mét de provinciale subsidie en het obligatiefonds van ondernemers. De investering zal bij alleen een zwembad groter zijn. Dat is ook de boodschap die aan de gemeenteraad wordt meegegeven.'

Aanbesteding

De gemeente wacht het antwoord van Provinciale Staten niet af, maar gaat door met het uitwerken van de plannen. Binnenkort gaat onder meer de aanbesteding beginnen. Die aanbesteding is eveneens een spannend moment in het proces. De gemeente gaat er vanuit dat een eventuele prijssstijging in de markt, kan worden opgevangen met de 10 procent die is gereserveerd voor onvoorziene zaken. 

Het wachten is verder nog op het Rekenkamerrapport. Dat wordt op 16 oktober gepresenteerd en twee dagen later in de gemeenteraad besproken.