Kunstroute krijgt Taart van de Week

Hoogeveen - De Taart van de Week van Bakkerij Mulder gaat deze week naar de werkgroep van de Kunstroute 2018 Hoogeveen. De werkgroep is dit jaar enorm uitgebreid en ook het bestuur van de vereniging is vernieuwd nadat de zittende bestuursleden hadden aangeven de werkzaamheden niet meer te kunnen bolwerken.

De werkgroep wierp dit jaar een frisse blik op de gang van zaken en stelde voor de opening van de Kunstroute te vervroegen en deze anders aan te pakken. En met succes. Na afloop van het Kunstrouteweekend (29 en 30 september) gaan de deelnemers evalueren en nieuwe plannen smeden voor de komende tijd.