Slooplocatie Menso Alting College open tijdens Demolition Day

Hoogeveen - Het pand van het voormalige Menso Alting College en Roelof van Echten College aan de Julianastraat gaat de komende maand tegen de vlakte. Oud-leerlingen, -leraren en nieuwsgierigen kunnen op 22 september nog een keer een kijkje nemen in een gedeelte van de school tijdens de landelijke Demolition Day.

De aula, de hoofdingang en de oude bibliotheek zijn dan nog begaanbaar. ‘We starten die dag met de sloop van de vleugels. Bezoekers zitten dan op de eerste rang om te kijken hoe de eerste hap uit het pand wordt genomen.’

Het interview vindt plaats in een van de oude scheikundelokalen op de begane grond, dat uitzicht heeft op het plein. De school zijn we, voor zover mogelijk, al door geweest. Er is veel gedemonteerd, maar het ademt nog steeds de sfeer van vroeger. In de lange gang waar alle schei- en natuurkundelokalen zaten, hangt ook de geur van de gymzaal nog.

Op sommige plekken zijn asbestlinten gespannen, om te waarschuwen voor asbest. Wanneer de broers Jan en Roelof Bork van Bork Sloopwerken ergens niet langs kunnen, lopen ze keurig volgens de regels om. Ook in de aula is de sfeer van de vele voorstellingen, lunches en examens nog voelbaar. Nostalgie ten top.

Bijzondere dag

22 september wordt een bijzondere dag. Beide vleugels, waar veel Hoogeveners heel wat uren hebben doorgebracht in de schoolbanken, gaan dan tegen de vlakte. De sloop gaat volgens de broers niet lukraak met de kogel. ‘We werken systematisch, omdat we delen van het materiaal hergebruiken. Het pand wordt daarom eigenlijk niet gesloopt, maar gedemonteerd, in mooie bewoordingen kun je dat ook ‘urban mining’ noemen’, aldus Jan. ‘Hergebruik van grondstoffen is hier aan de orde. Het allermooiste is als je de kwaliteit van de grondstoffen zo hoog mogelijk kunt houden, dan hoeft ook minder energie gestoken te worden in het hergebruik van de materialen en is er dus minder verspilling.’

Slopen is kunst

Tijdens Demolition Day is dat ook hetgeen dat Bork wil uitdragen. Slopen is niet zomaar wat platgooien, maar écht een kunst. Twaalf locaties in Nederland zijn 22 september geopend, waarvan het ‘oude MAC’ er dus een is. Het kunnen volgens Roelof nog meer locaties worden. ‘Demolition Day is een initiatief van Veras, de branchevereniging, en is in het leven geroepen om te laten zien hoe slopen in zijn werk gaat, maar de dag wordt ook gehouden om te laten zien dat de sloop- en asbestverwijderingsbranche volop carrièremogelijkheden biedt’, vertelt Joyce Ham van Bork. Klaas Berends, opleidingsmanager techniek van het Alfa-college, knikt instemmend. ‘Sinds anderhalf jaar bieden we de opleiding tot sloopwerker aan op het Alfa-college. Zeventien leerlingen volgen deze opleiding op dit moment. We zijn samen met een school in Heerhugowaard de enige school in Nederland die de opleiding aanbiedt. We bedienen dus half Nederland en er komen studenten van heinde en verre, denk aan Friesland en Groningen, om de opleiding te volgen.’

Hoofdact

Veel van de studenten helpen komende zaterdag mee tijdens Demolition Day. ‘De kraan op het plein is de hoofdact die dag, en het publiek zit tijdens de sloop op een ereplek, maar er zijn ook veel leerlingen aanwezig om uitleg te geven over slopen, vertelt Roelof. Klaas Berends hoopt met deze dag nog meer leerlingen te enthousiasmeren om de opleiding te volgen. ‘Het is een mooie opleiding. De vraag naar de opleiding kwam vanuit de brancheorganisatie en natuurlijk is het dan fijn dat we Bork dichtbij hebben. Maar de jongens die de opleiding op dit moment volgen, doen het goed. Ze groeien in hun opleiding en in hun werk. Een van de heren heeft al gewerkt als voorman tijdens een klus, die hij goed heeft uitgevoerd. Hij was zenuwachtig, maar het is allemaal goed gegaan. Daar heeft hij veel van geleerd. Het is belangrijk dat we uitdragen dat slopen echt een vak is.’

Ook aan catering is gedacht. Zo zijn er koffie, thee en ranja verkrijgbaar en wordt er die dag gezorgd voor een oliebollenkraam, waar je geen oliebollen kunt krijgen, maar sloopkogels, zoals de lekkernijen die dag maar even genoemd worden.

Kunstwerk

Op de plaats van de school worden 32 woningen gebouwd door Bemog Projektontwikkeling uit Zwolle. Omstreeks half november wordt de grond bouwrijp gemaakt, volgens de planning. ‘Een bijzonder gegeven is dat het kunstwerk blijft staan. Uitgangspunt bij de prijsvraag was om het kunstwerk te behouden. Bemog heeft er voor gekozen om het kunstwerk van René Karrèr - de muur met het mozaïek - op z’n plek te laten staan. Bij het verplaatsen naar een locatie elders, verliest het z’n historie en symboliek. We leggen nu juist een accent op het kunstwerk en creëren van de muur een ontmoetingsplek en een herkenningspunt binnen Hoogeveen. Bork is onder andere geselecteerd op het zorgvuldig kunnen behouden van het kunstwerk , vertelt Rens Meinen van Bemog, die toevallig op het Roelof van Echten College heeft gezeten. ‘Dan is het een blijvende herinnering aan de geschiedenis van dit pand. De gemeente en de Historische Kring Hoogeveen zijn blij met dit gegeven. De verkoop van de woningen begint op donderdag 4 oktober. We houden een informatie- en inschrijfavond in het raadhuis in Hoogeveen van 19.00 tot 20.30 uur.’

Parkeren is niet mogelijk bij de school, maar om het helemaal nostalgisch te maken, kan er geparkeerd worden bij aan de Terpweg en worden bezoekers met een oude schoolbus van en naar de locatie gereden.