Gelatenheid over besluit Treant

Hoogeveen - Het besluit van Treant om de kinderafdeling en verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten wordt door veel partijen gelaten ontvangen. Duidelijk is dat er sowieso niet veel invloed uitgeoefend kan worden op de beslissingen van het bestuur van de zorggroep.

‘Het zat eraan te komen’, zegt wethouder Erwin Slomp. ‘Het was dus ook geen verbazingwekkend bericht. Het ziekenhuis is een bedrijf dat valt onder de marktwerking en daar heeft de politiek formeel niks over te zeggen.’

Niets veranderde aan de situatie

Dat is afgelopen tijd ook gebleken. Veel partijen hebben gesprekken gevoerd met Treant, maar dat veranderde niets aan de situatie. Er zijn geen artsen en andere zorgverleners bijgekomen.

Bestiuursvoorzitter Van de Wiel van Treant: 'Op verzoek van de IGJ zijn de mogelijke gevolgen van de concentratie in Emmen in kaart gebracht. De IGJ is van alle gesprekken en ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Alle afwegingen staan beschreven in het beslisdocument dat op de website van Treant te lezen is. Niemand wil dit, ook Treant niet. We zijn inmiddels wel zo ver dat we allemaal beseffen niet anders te kunnen, langer wachten is simpelweg onverantwoord. We hebben goede afspraken gemaakt hoe we de zorg gegeven de personeelstekorten zo goed mogelijk kunnen organiseren. Alleen door samen te werken kunnen we goede, bereikbare en betaalbare zorg voor deze regio behouden.'

Achmea hoopt op begrip

Zo reageert ook woordvoerder Jeppe Delver van Achmea Zilveren Kruis. ‘Om verloskundige zorg in de regio voor onze verzekerden zo toegankelijk mogelijk te houden hebben Zilveren Kruis en Treant de afgelopen maanden diverse scenario’s onderzocht. We hebben intensief overleg gehad. Het waarborgen van de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid zijn leidend geweest in het definitieve besluit van Treant. Ondanks alle inspanningen van zowel Treant als Zilveren Kruis bleken alternatieve scenario’s niet haalbaar. We hebben bijvoorbeeld gekeken of er artsen geleend konden worden bij andere ziekenhuizen. Dat bleek niet het geval. Ook zijn er geen nieuwe kinderartsen bereid gevonden om bij Treant te komen werken.’

Delver begijpt dat de beslissing veel losmaakt bij de inwoners van het gebied. ‘Toch hoop ik dat met begrip kan opbrengen voor deze beslissing. Op korte termijn is dit de beste oplossing. Het tekort aan artsen in de regio is kenmerkend voor de toenemende schaarste in de zorg.

De keuze lijkt onomkeerbaar. Wat nu overblijft is opvegen van de scherven, redden wat er redden valt en doorgaan. Zo geeft Achmea Zilveren Kruis samen met Treant en verloskundigen aan dat het in de regio gewoon mogelijk om thuis te bevallen. ‘Delver: ‘Al zal er door verloskundigen uit voorzorg mogelijk eerder worden gekozen voor een bevalling in het ziekenhuis. Zilveren Kruis heeft de verloskundigen geïnformeerd dat in voorkomende gevallen gekozen kan worden voor een poliklinische bevalling zonder eigen bijdrage.’

'Grote gevolgen voor regio'

De eerstelijns verloskundigen van de regio Zuidwest-Drenthe zijn het nog steeds niet eens met het besluit van Zorggroep Treant om de afdelingen klinische verloskunde en kindergeneeskunde van het Bethesda Ziekenhuis te sluiten. ‘Het heeft grote gevolgen voor de zwangeren in de regio. Indien de Minister van VWS en IGJ niet ingrijpen en het besluit daadwerkelijk doorgevoerd gaat worden moeten we alle zeilen bijzetten om in samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea de verloskundige zorg in de regio Zuidwest-Drenthe zo veilig mogelijk te organiseren', laten zij in een schrifelijke verklaring weten.

Treant Zorggroep, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Ziekenhuis Groningen, HZD (Huisartsenzorg Drenthe), Zilveren Kruis en Menzis zijn daarom samen toekomstscenario’s voor de langere termijn aan het maken voor het ziekenhuislandschap in Drenthe en Zuidoost-Groningen.