Treant concentreert kindergeneeskunde en verloskunde definitief in Emmen

Emmen / Hoogeveen - Treant concentreert de klinische kindergeneeskunde en verloskunde vanaf half september stapsgewijs definitief in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg kunnen patiënten weer op alle drie ziekenhuislocaties van Treant terecht.

'Zorg voor onze jonge patiënten en hun familie leveren we het liefst op drie locaties, maar dat lukt niet op een verantwoorde manier als gevolg van een structureel tekort aan kinderartsen', aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. 'We staan met onze rug tegen de muur. Patiëntveiligheid gaat altijd voor en daarom moeten we de klinische zorg concentreren in Emmen. We zijn ons goed bewust van mogelijke gevolgen voor onze jonge patiënten en hun familie. Met de keuze voor Emmen kunnen we kwaliteit van zorg garanderen en houden we de gevolgen voor onze patiënten zo beperkt mogelijk.'

Stapsgewijs

Treant voert de concentratie vanaf september stapsgewijs in. De afdelingen Klinische Verloskunde en Klinische Kindergeneeskunde in het Scheper Ziekenhuis gaan per 13 september weer open. De afdelingen op locatie Refaja in Stadskanaal sluiten per 13 september 18.00 uur. In ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen sluiten deze twee klinische afdelingen op 15 oktober. Stadskanaal sluit eerder omdat daar het tekort aan klinisch verloskundigen relatief het grootst is.

De concentratie heeft gevolgen voor de geboortezorg en de (spoedeisende) zorg voor kinderen. Patiënten uit de regio Stadskanaal en Hoogeveen kunnen straks bevallen in Emmen. Het WZA in Assen is bereid en in staat om waar nodig bevallingen over te nemen. Ook met de ziekenhuizen in Hardenberg, Scheemda en Zwolle zijn afspraken gemaakt over het eventueel overnemen van zorg. Voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg kunnen patiënten weer op alle drie ziekenhuislocaties van Treant terecht.

Thuisbevallingen

Thuis bevallen blijft gewoon mogelijk, al zal er door verloskundigen uit voorzorg mogelijk eerder worden gekozen voor een bevalling in het ziekenhuis. Zilveren Kruis heeft de verloskundigen geïnformeerd dat in voorkomende gevallen gekozen kan worden voor een poliklinische bevalling zonder eigen bijdrage.

Treant kondigde deze maatregelen mei jongstleden aan. Sindsdien is er veelvuldig overleg geweest met alle betrokken partijen waaronder verzekeraars, huisartsen, verloskundigen, betrokken gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Alle mogelijke scenario’s zijn onderzocht. Zo heeft Treant samen met Zilveren Kruis gesproken met de ziekenhuizen in het Noorden om te bezien of zij op korte termijn kinderartsen konden leveren of detacheren. Dat bleek echter niet mogelijk. Zilveren Kruis laat dan ook in reactie op het definitieve besluit weten geen alternatieven meer te zien voor concentratie in Emmen. Dit is volgens Treant daarmee de enige verantwoorde manier om klinische verloskundige en kindergeneeskunde zorg te behouden voor deze regio.

'Niemand wil dit, ook Treant niet'

Op verzoek van de IGJ zijn de mogelijke gevolgen van de concentratie in Emmen in kaart gebracht. De IGJ is van alle gesprekken en ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Alle afwegingen staan beschreven in het beslisdocument dat op de website van Treant te lezen is. Van de Wiel: 'Niemand wil dit, ook Treant niet. We zijn inmiddels wel zo ver dat we allemaal beseffen niet anders te kunnen, langer wachten is simpelweg onverantwoord. We hebben goede afspraken gemaakt hoe we de zorg gegeven de personeelstekorten zo goed mogelijk kunnen organiseren. Alleen door samen te werken kunnen we goede, bereikbare en betaalbare zorg voor deze regio behouden.'