Commentaar: Jeroen Bottema
Door Jeroen Bottema

Groen licht

De gemeenteraad gaat over twee weken akkoord met de bouw van een gezamenlijk complex voor een kunstijsbaan en een nieuw zwembad. Daar lijkt geen twijfel over mogelijk, maar of de ijsbaan er ook daadwerkelijk komt is nog altijd onduidelijk.

Er moeten nog heel wat korte eindjes aan elkaar worden geknoopt. Een extern onderzoek moet duidelijkheid geven over vragen die rond dit megaproject leven. Vragen over het besluitvormend proces en de financiële risico’s gaan door een onafhankelijke partij beantwoord worden.

Altijd risico's met megaprojecten

Het is een goede zaak, zelfs cruciaal, dat dit gebeurt. Zo’n groot project kan alleen een succes worden met brede politieke steun. De ijsbaan/zwembad is een megaproject dat een flinke duit met geld gaat kosten. Daarmee zijn onlosmakelijk risico’s aan verbonden. Deze risico’s kunnen nooit helemaal worden uitgesloten, maar er zijn momenteel te veel losse eindjes. Een onderzoek kan hier duidelijk over geven.

Hoogeveen heeft lang gestreden voor de ijsbaan. Toen de gemeente de kans kreeg om die binnen te slepen, werd zeer slagvaardig gehandeld, maar vanaf het begin heeft er tijdsdruk op het project gestaan. Het begon al toen de gemeenteraad vorig jaar binnen een dag een gemeentelijke garantie van bijna 10 miljoen euro afgaf. Door de snelheid van het besluit en de tijdsdruk die op het project ligt, vanwege de provinciale eis dat de ijsbaan er voor eind volgend jaar moet zijn, is de kans groot dat de besluitvorming soms te kort door de bocht gaat.

Te vaak horen we na een mislukt megaproject dat men ‘met de kennis van nu toen anders zou hebben besloten’. Met een goed uitgevoerd onderzoek kunnen alle feiten en risico’s duidelijk op tafel komen te liggen, waarna een weloverwogen keus kan worden gemaakt om het stoplicht definitief op groen te zetten.