Raad vraagt rekenkamer om onderzoek naar ijsbaan

Hoogeveen - Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de plannen rond de bouw van een zwembad/kunstijsbaan. Een ruime meerderheid van de raad steunde een voorstel van de PvdA om de gemeentelijke rekenkamer een onderzoek te laten doen naar de besluitvorming en financiële risico’s van het project.

Dit onderzoek hoeft de rekenkamer overigens niet zelf te doen, mag ook worden uitbesteed aan een gespecialiseerd extern adviesbureau. Alleen Gemeentebelangen was tegen.

'Er is geen twijfel'

Fractievoorzitter Jacob van der Heide: ‘Wij hebben geen twijfel aan de rechtmatigheid en doelmatigheid van dit voorstel. Ook over de risico’s is voldoende duidelijkheid. Wij moeten nu stappen zetten. Risico’s kun je nooit helemaal uitsluiten, maar dit project past bij de ambities van Hoogeveen.’

De gemeenteraad sprak donderdagavond uitgebreid over de plannen rond de ijsbaan en het zwembad. Op 12 juni wordt de raad gevraagd om het licht op groen te zetten voor dit project. Donderdag werd er over gediscussieerd. Het werd een lange discussie van drie uur.

Uiteindelijk lijkt het erop dat over veertien dagen het licht inderdaad op groen wordt gezet, maar dat de raad het stoplicht toch weer op rood kan zetten. Het rekenkameronderzoek moet voor de eerste raadsvergadering na het zomerreces afgerond zijn. Dan kan de raad nog een ander besluit over het project nemen.

'Er morgen geen onduidelijkheden zijn'

De opositiepartij hadden behoefte aan meer duidelijkheid over de risico’s van de plannen. ‘Wanneer die duidelijkheid er niet komt, kan ik straks niet voorstemmen’, liet Peter Scheffers (D66) weten. Van de collegepartijen was een extra onderzoek alleen voor Gemeentebelangen niet nodig. De ChristenUnie had er geen bezwaar tegen en het CDA vond een ‘second opion’ een goed idee. Erik-Jan Kreuze: ‘Voor ons is het een ja, mits. Er zijn nog onduidelijkheden. Die kunnen met een ‘second opion’ beantwoord worden. Bovendien is dit een zeer groot project. Er mag geen centimeter licht tussen de plannen zit. We moeten er een zo groot mogelijke meerderheid voor krijgen.’

Het lijkt erop die ruime meerderheid er over twee weken is. De collegepartijen en de VVD lijken sowieso voor te gaan stemmen. Alleen SGP liet blijken duidelijk tegen te zijn. Fractievoorzitter Brand van Rijn had eerst een uitgebreid betoog gehouden waarom hij vindt dat de financiële constructie niet deugde, maar uiteindelijk spelen principiële afwegingen nog het zwaarst. ‘Onze partij is tegen topsport en dat komt er met deze voorziening in Hoogeveen. ‘Topsport verziekt verziekt het lichaam. Het gaat alleen om de roem en de eer. Het werkt fraude en dopinggebruik in de hand. De allerhoogste wetgever zet het licht op rood. De zondag is een rustdag. Deze voorziening mag van ons op zondag niet open en dan is het financieel helemaal niet haalbaar.’

Wethouder Erwin Slomp liet weten dat de gemeente continue in gesprek is met de provincie over de plannen. ‘Voordat de schop de grond ingaat komt er absolute duidelijkheid over de provinciale subsidie. Die subsidie is een belangrijke pijler onder dit plan. Wanneer de subsidie vervalt komen we terug in de raad.’