VVD eist absolute zekerheid over ijsbaansubsidie

Hoogeveen - De VVD wil dat er zekerheid komt over de bouwplanning voor de kunstijsbaan met zwembad. De partij is bang dat de provinciale subsidie van 5 miljoen euro vervalt wanneer er voor 31 december 2019 geen baantjes kan worden geschaatst.

Volgens het plan moet het nieuwe complex dat bijna 35 miljoen euro gaat kosten, binnen 8 maanden op de plek van Maxx sports and events worden gebouwd. De VVD zet hier haar vraagtekens bij.

Morgen debatteert de gemeenteraad over de gecombineerde bouw van de kunstijsbaan en zwembad. Tijdens de laatste raadsvergadering op 14 juni vertelde wethouder Erwin Slomp dat het plan is om na de zomervakantie te gaan starten met een Europese aanbesteding om vervolgens in maart 2019 tot de bouwopdracht over te gaan. Volgens de wethouder is er dan nog voldoende tijd om de kunstijsbaan te bouwen. In Leeuwarden had de bouw van de kunstijsbaan volgens de wethouder acht maanden geduurd.

Project

‘De provincie Drenthe stelt in haar subsidievoorwaarden dat de kunstijsbaanvoorziening voor 31 december 2019 in gebruik genomen moet worden’, aldus de VVD. ‘Indien hieraan niet wordt voldaan, vervalt de subsidie van 5 miljoen euro.’

De VVD wil geen risico op het mislopen van de provinciale subsidie. Morgen zal de partij aangeven niet in te kunnen stemmen met het project wanneer er voor het geven van de definitieve bouwopdracht geen zekerheid is over het halen van de provinciale deadline.

VVD-raadslid Mark Strolenberg: ‘De koppeling met het zwembad geeft een bouwvoordeel, maar hierdoor worden de risico’s in het project ook vergroot. Dat het daardoor een paar maanden langer duurt, hoeft wat ons betreft geen probleem te zijn maar bouwen zonder zekerheid van 5 miljoen euro van de provincie is voor ons een no-go.’

De gemeenteraad wacht morgen een pittig debat over de bouw van de combinatie ijsbaan/zwembad. De VVD is niet de enige partij die kritisch is. De PvdA wil een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamer. Volgens deze partij hangt het plan als los zand aan elkaar en moet er eerst duidelijkheid komen over de financiële risico’s.

Ook D66 en de SP willen hier meer duidelijkheid over.


Gerelateerd nieuws