Acht projecten ontvangen subsidie via Initiatiefrijk De Wolden

Zuidwolde - WTC Ruinen gaat in samenwerking en overleg met diverse partijen, zoals horeca, Regiegroep Ruinen en Recreatieschap Drenthe, een MTB-route aanleggen. De route wordt een verbinding tussen Zuidwolde en het Dwingelderveld, via Echten en Ruinen.

De totale kosten komen uit op bijna 116.000 euro. Initiatiefrijk De Wolden betaalt 55.481 euro, de provincie stelt 36.618 euro beschikbaar vanuit Op Fietse en WTC zelf staat met z’n vrijwilligers garant voor 23.804 euro.

Leefbaarheid in de gemeente

Dinsdag werd bekend dat acht nieuwe initiatieven krijgen subsidie uit Initiatiefrijk De Wolden. Het college zet daarmee een bedrag in van € 151.156,-. Met de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De projecten zijn goed verdeeld over de gemeente.

Vereniging Dorpsbelangen Schoolkring Ansen ontvangt 25.650 euro subsidie voor een goede duurzame straatverlichting. Dit is een vervolg van het project Ansen veilig, da’s mooi en daarmee wordt de renovatie van de dorpskern Ansen voltooid. Totale kosten van het project bedragen 53.000 euro.

Kunstroute

In het vijf sterrendorp Echten gaat De Olde Karke een kunstexpositie organiseren in het weekend van 5, 6 en 7 oktober. Tijdens de expositie kunnen bezoekers zich ook aanmelden voor workshops. De organisatie krijgt twee mille, de totale kosten bedragen het dubbele.

Het derde initiatief heeft ook kunst als thema. Stichting Kunstroute de Wijk-IJhorst organiseert dit jaar voor het eerst een ‘tussenevenement’. Dit evenement is op 21 september en onder andere wordt de film The Last Chair vertoond over de Ruiner Egbert Stellink. Er is duizend euro voor beschikbaar gesteld. In 2019 is er overigens weer een normale kunstroute.

Platdakkie

Jeugdclubwerk in Koekange krijgt een nieuw onderkomen. Het Platdakkie, oorspronkelijk een noodgebouw, wordt gesloopt en op dezelfde plek wordt een nieuw gebouw geplaatst. In het Platdakkie kunnen de kinderen van Koekange aan verschillende clubs deelnemen, zoals een kookclub of een knutselclub. Vanuit Initiateifrijk gaat er 30.000 euro heen.

DeWoldenvervoert breidt haar vervoersaanbod uit met de aanschaf van een rolstoelbus, daarvoor komt drie mille beschikbaar. Het tienvoudige gaat naar Ansen. Er wordt een verrijdbare VVVo-voorziening aangekocht en ingericht in Ansen. De verschillende evenementen in Ansen vinden plaats op diverse locaties en de nieuwe eigen VVVO-kar maakt het werk voor de vrijwilligers een stuk lichter. De ‘Koek- en Zopiebar’ kost in totaal bijna 75 mille.