Nieuwe mfa Zuidwolde voor elf miljoen euro haalbaar

Zuidwolde – De realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Zuidwolde kost tussen de tien en elf miljoen euro. De complete nieuwbouw biedt dan plaats aan de huidige Wessels Boer sporthal, de gymzaal, De Boerhoorn en de bibliotheek. Volgens wethouder Jan van ’t Zand bestaat er breed draagvlak voor de plannen bij gebruikers en omwonenden.

De wethouder vertelde er vanmorgen bij de presentatie van de stand van zaken met nadruk bij dat het tot nu toe om de uitkomsten gaat van het haalbaarheidsonderzoek. Gevolg van de plannen is dat ontmoetingscentrum De Boerhoorn, eigendom van stichting Welzijn De Wolden, compleet afgebroken wordt, net als de sporthal en gymzaal. Het pand van de Openbare Bibliotheek, eigendom van de bibliotheek zelf, komt in deze optie vrij.

Hoofdentree

Er zijn liefst 170 parkeervakken ingetekend, onder meer op de plek waar nu De Boerhoorn nog staat. De hoofdentree staat gepland bij het begin van het Sportlaantje, dat overigens de belangrijke fietsfunctie richting sportvelden en zwembad behoudt.

Het totale plan behelst 5.800 vierkante meters, waarvan 1.800 op de eerste verdieping. Naast de sporthal (1.973 m2), gymzaal (758 m2) en een fitnessruimte (467 m2) van een particuliere sportschool, is er ruimte voor de bibliotheek (432 m2), kantoren, cursusruimte en ontmoetings- en algemene ruimten. Daarnaast is er een cultuurzaal bedacht van 370 vierkante meter met podium, waar kleinere voorstellingen gegeven kunnen worden. Vanuit de politiek werd de wens geuit voor een vestzaktheater.

Zuideresweg

De sport- en gymzaal krijgen uiteraard een hoog plafond, de rest van de mfa komt daar direct aan vast en krijgt twee bouwlagen. Het hoogste punt ligt op negen meter, aan de Zuideresweg gaat het tot zeven meter. Het is de bedoeling om deze weg verkeersluw te maken, wat betekent dat de hoofdingang via de Oosterweg bereikbaar wordt. Op speciaal verzoek van Dorpsbelangen Zuidwolde staat een goede verbinding met de tegenoverliggende Zantingehof ingetekend, alvast maar even het Zantingelaantje gedoopt. Veel bewoners van de Zantingehof maken nu al gebruik van De Boerhoorn.

Bij de bespreking van de Kadernota 2018 kwam de discussie over de toekomst van sporthal en gymzaal in de gemeenteraad op de wagen. De gymzaal was sowieso al afgekeurd, de sporthal is verouderd. Het oude college legde drie opties voor: renovatie van de sporthal en nieuwbouw van de gymzaal tot totale nieuwbouw van de sportgelegenheden, ter waarde van vijf miljoen euro. De gemeenteraad amendeerde het voorstel en wilde uitgezocht hebben of een multifunctionele accommodatie, met inbegrip van De Boerhoorn, haalbaar was. Dat blijkt zo te zijn en kost ruim het dubbele van wat alleen het sportgedeelte zou moeten kosten.

Vlekkenplan

Projectleider Pascal Schrik vertelde vanmorgen tijdens een persbijeenkomst hoeveel gesprekken er wel niet gevoerd zijn met gebruikers en omwonenden. In totaal ging het om zeventien afzonderlijke groepen. In uiteindelijk drie rondes werd een definitief Programma van Eisen opgesteld, alsmede een definitief Vlekkenplan. De term ‘vlekkenplan’ geeft aan dat het geenszins een definitief plan is, tekeningen van een gebouw zijn e rook nog niet, laat staan dat een architect is gekozen. Tot de gesprekspartners behoort ook het ad-interimbestuur van de Boerhoorn, dat bezig is met verzelfstandiging, maar de ontwikkelingen meeneemt. Verder Welzijn De Wolden, de Bibliotheek, muziekvereniging Woudklank, een sportschool, het Cultureel Platform en het Sportplatform, de KNGU (gymnastiekbond), Dorpsbelangen Zuidwolde en de omwonenden.