Treant wil ook met bonden in gesprek

Hoogeveen - De raad van bestuur van Treant gaat op korte termijn in gesprek met de vier vakbonden die donderdag aankondigden in actie te willen komen.

Aanleiding voor de actie van de bonden zijn de maatregelen die Treant zegt te moeten nemen om de zorggroep weer financieel gezond te maken en het voorgenomen besluit van Treant om de klinische afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten.

'We begrijpen heel goed dat medewerkers zich zorgen maken. Het feit dat zo’n 100 van de ruim 6500 medewerkers actie wil voeren laat dat ook zien', aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. 'Voor veel van onze medewerkers is het een onzekere tijd. Graag gaan we opnieuw met de bonden in gesprek over de mogelijke gevolgen van de maatregelen die we moeten nemen om het hoofd boven water te houden.'

Gevolgen voor personeel 

Van de Wiel vervolgt: 'Bij de toelichting van de eerste plannen om Treant weer financieel gezond te maken is duidelijk gemaakt dat dat kan zonder gedwongen ontslagen. Bij de huidige plannen zullen naar verwachting 93 formatieplaatsen vervallen. Via natuurlijk verloop, zoals pensioen, niet opvullen van vacatureruimte en beëindigen van tijdelijke contracten, worden 54 formatieplaatsen bespaard. Er resteren dan nog 39 nog te reduceren formatieplaatsen. Dat is ruim 2 procent van de totale formatie van Treant Ziekenhuiszorg. Voor iedereen is er een vervangende baan. We begrijpen dat het afscheid nemen van je huidige werk pijn kan doen. De grootste onzekerheid waar sommige van onze collega’s voor staan is niet het verliezen van een baan, maar de plaats van je nieuwe baan.'

'Met de rug tegen de muur'

Voor wat betreft de voorgenomen sluiting van de klinische afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde worden de gevolgen voor het personeel volgens Van de Wiel nog uitgewerkt. 'We staan met de rug tegen de muur. We hebben simpelweg te weinig kinderartsen. We willen snel duidelijkheid geven, maar zorgvuldigheid gaat echt voor snelheid. Het gaat bovendien om een voorgenomen besluit, ook de ondernemingsraad en cliëntenraad buigen zich er nog over.'

Geen toelichting op acties

'De bonden geven via berichten in de media aan geen toelichting te willen geven over de aangekondigde acties omdat men ‘Treant niet op voorhand wijzer wil maken’. Ik heb veel begrip voor de vechtlust van onze collega’s. Tegelijk zie ik de enorme opgave waar we voor staan, oplossingen kunnen we als bestuur echt niet alleen bedenken. We zullen het samen moeten doen. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: goede zorg voor onze patiënten in een prettige en veilige werkomgeving', aldus Van de Wiel.

Angstcultuur

Bij monde van de CNV geven de bonden aan een angstcultuur te constateren bij Treant. Van de Wiel: 'Die term hoor ik al sinds ik bij Treant werk, ik kijk er genuanceerder tegenaan. Wel zullen we moeten accepteren dat er zaken moeten veranderen om de zorg voor onze regio te kunnen behouden. Niets doen en moeilijke besluiten uitstellen is geen optie. Net als de bonden vind ik dat iedereen serieus genomen moet worden en iedere mening telt. Dus ook die van de 100 medewerkers die aanwezig waren donderdag bij de bijeenkomst met de bonden. Als raad van bestuur ervaren we gelukkig veel medewerking en steun bij de opgaven die voor ons liggen.'