SP praat over de toekomst van Bethesda met kamerlid Henk van Gerven

Hoogeveen - De SP praat op 25 mei tijdens een bijeenkomst over de toekomst van ziekenhuis Bethesda. Daarbij zijn SP-kamerlid Henk van Gerven, die zich bezighoudt met de ziekenhuiszorg en SP-fractievoorzitter Jutta van den Oord aanwezig.

De SP nodigt iedereen uit voor deze bijeenkomst, speciaal natuurlijk ook mensen werkzaam in de zorg.

Afgelopen week liet de directie van Treant weten verloskunde in Hoogeveen te sluiten. Het ziekenhuis kreeg daardoor opnieuw een klap te verduren. Verloskundigen protesteerden tegen dit besluit. Hoogeveners hielden een demonstratie en startten een petitie. Naar de mening van de SP ligt de bal nu bij de politiek om Treant tot een ander besluit te brengen, bij het personeel om het bestuur duidelijk te maken dat zij op de verkeerde weg zitten en ook bij alle Hoogeveners om de druk op de ketel te houden. 'Bethesda moet volwaardig blijven. De zorg in Drenthe moet gegarandeerd zijn. De vraag is daarbij hoe dat het beste kan gebeuren', aldus Van den Oord. 

De SP nodigt iedereen uit vrijdagavond 25 mei aanwezig te zijn bij deze informatie en discussieavond. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32.