'Kom allen naar de protestdemonstratie'

Hoogeveen - 'Kom zaterdagmorgen allemaal naar de protestdemonstratie bij ziekenhuis Bethesda. We moeten uitstralen één gezamenlijk doel te hebben: behoud van de afdeling verloskunde. We moeten samen een vuist maken tegen dit slechte besluit.' Die oproep deed wethouder Erwin Slomp donderdagavond aan de voltallige raad.

De door Treant voorgenomen sluiting van de afdeling verloskunde en kindergeneeskunde in Bethesda, veroorzaakt door een tekort aan kinderartsen, heeft in Hoogeveen een schokgolf veroorzaakt.

Veel vragen aan college

Zowel Jutta van den Oord van de SP als Aaf-Tineke Bisschop van het CDA stelden vragen over deze kwestie aan het college. ‘Bethesda zit in het hart van onze bewoners’, zei Van den Oord. Beide raadslieden wilden onder meer weten welke acties het college gaat ondernemen. Ook vroegen zij zich af hoe het kan dat onder meer het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen geen problemen lijkt te hebben met het aantrekken van kinderartsen.

Slomp had al eerder aangegeven hevig teleurgesteld en onaangenaam verrast te zijn over het voorgenomen besluit van Treant. Volgens de wethouder zet het college alles op alles om sluiting te voorkomen. Dinsdag om 15.00 uur werd Slomp telefonisch door Carla van de Wiel van Treant van het slechte nieuws op de hoogte gebracht. ‘Ik heb direct actie daarop ondernomen. Vandaag heb ik gesprekken gevoerd met onder andere Zilveren Kruis, de Denktank en de wethouder van De Wolden. Samen zullen wij in gesprek gaan met de provincie over dit onderwerp.’

Organisatiebureau Twynstra Gudde heeft onderzoek gedaan naar de betekenis van de regiovisie van Treant voor Hoogeveen waarin ook de laatste ontwikkelingen zijn meegenomen. Slomp verklaarde dat het eindrapport eind volgende week wordt verwacht.