Treant offert kraamzorg Bethesda

Hoogeveen - Het Scheper ziekenhuis wordt de locatie waar Treant vanaf dit najaar alle klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskunde zorg concentreert. De kraamzorg in Bethesda en Refaja wordt hiermee groteendeels geofferd.

Patiënten kunnen nog wel terecht op locaties Refaja (Stadskanaal) en Bethesda (Hoogeveen) voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg op de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde.

Treant ziet zich genoodzaakt tot concentratie van zorg door een structureel tekort aan kinderartsen. ‘Het bieden van klinische verloskundige en kindergeneeskundige zorg betekent dat er 24/7 een kinderarts op locatie moet zijn. Er zijn momenteel te weinig kinderartsen om de benodigde diensten op een verantwoorde manier voor langere tijd op meerdere locaties te kunnen draaien’, schrijft Treant in de persverklaring.

Buikpijn

‘Het sluiten van afdelingen is het laatste dat je als bestuurder wil. We ervaren dit als een aderlating van ons zorgaanbod voor de regio. Het is een besluit dat we met buikpijn hebben moeten nemen’, aldus bestuursvoorzitter Carla van de Wiel. ‘Maar artsen die we niet hebben, kunnen we ook niet inzetten. Dit is de enige manier om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. Onze patiënten moeten kunnen vertrouwen op fitte artsen. Nog erger dan het sluiten van afdelingen is het lopen van onverantwoorde risico’s.’

De keuze is op Emmen gevallen omdat daar de capaciteit het grootst is en deze locatie volgens Treant meer faciliteiten heeft. ‘Bovendien zijn de gevolgen voor de reistijd van patiënten het kleinst als we de zorg concentreren in Emmen. , aldus Van de Wiel.

Voorgenomen besluit

Het besluit is een zogeheten ‘voorgenomen’ besluit. Dit betekent dat het nog wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht. Een definitief besluit volgt naar verwachting deze zomer. Vervolgens wordt gekeken hoe het kan worden ingevoerd. De personele gevolgen worden nog in kaart gebracht.