Commentaar: Jeroen Bottema
Door Jeroen Bottema

EBTL

Asielzoekers, het blijft een moeilijk onderwerp. De instroom van asielzoekers neemt sterk af. Dat betekent dat een aantal azc’s wordt gesloten. Op sommige plaatsen levert dat protest op. Men is gewend en gehecht geraakt aan ‘hun’ centrum.

Ook heeft zo’n centrum vaak een goede invloed op de leefbaarheid in een dorp. Of azc Hoogeveen open blijft wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers niet zeggen. Toch lijkt het daar wel op. Dat komt door de EBTL-afdeling die daar sinds vijf maanden is gevestigd. Het bestuurscontract voor de opvang van ‘probleemasielzoekers’ geldt voor twee jaar.

Een hoop ophef rond 'asoasielzoekers'

Sinds de eerste asielzoeker met gedragsproblemen zich in december meldde in Hoogeveen is het stil geworden rond de EBTL Dat was elf maanden geleden wel anders. Toen ontstond een hoop ophef over de komst van ‘asoasielzoekers’ naar Hoogeveen. De officiële evaluatie moet nog komen, maar het lijkt erop dat de EBTL niet tot grote problemen leidt. Er kan geconcludeerd worden dat de gemeente een goede deal heeft gemaakt. Sinds de komst van de EBTL naar Hoogeveen worden hier geen Dublin-claimanten meer opgevangen. Deze groep asielzoekers maakt geen kans op een status in Nederland omdat men in een ander land al een asielverzoek heeft ingediend.

Omdat zij niets te verliezen hebben, zorgen ze vaak voor overlast. Dit gold ook voor Hoogeveen. Met de komst van de EBTL zijn de Dublin-claimanten uit Hoogeveen verdwenen. EBTL-asielzoekers zijn niet de makkelijkste. Ze hebben zich herhaaldelijk niet aan de huisregels gehouden en hebben moeite met de Nederlandse normen en waarden, maar ze krijgen op hun afdeling een streng regime opgelegd. Ook mogen ze slechts twee uur per dag in een zeer beperkt gebied naar buiten. Dit blijkt te werken. Het achterwege blijven van overlast komt natuurlijk ook doordat het niet druk is op de EBTL-afdeling in Hoogeveen. Momenteel zijn slechts elf van de vijftig plekken bezet. Hoe dan ook: het blijft een goede deal.