Verloskundigen Hoogeveen maken zich ernstig zorgen

Hoogeveen - De verloskundigen uit de regio Hoogeveen luiden de noodklok. Mogelijk sluit de afdeling Verloskunde van het Bethesda Ziekenhuis haar deuren. De Raad van Bestuur van Zorggroep Treant maakt komende dinsadag haar voorgenomen besluit bekend.

Sluiting heeft als gevolg dat niemand meer in ziekenhuislocatie Bethesda kan bevallen, zo stellen de verloskundingen. 'De kinderafdeling wordt dan ook gesloten. Bij problemen tijdens de zwangerschap of bevalling zal uitgeweken moeten worden naar Assen, Zwolle, Hardenberg of Emmen.

De aanrijtijden zijn dan lang, rond 25-35 minuten. Sinds de sluiting van de verloskunde en kinderafdeling in Meppel zijn de aanrijtijden in Zuidwest-Drenthe al sterk verlengd. Door een tekort aan kinderartsen in de regio vinden sinds december 2017 in het Scheper Ziekenhuis in Emmen geen bevallingen meer plaats. Het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen vangt het merendeel van de bevallingen op.'

Alternatief plan

Op dit moment dreigt sluiting van één of zelfs twee afdelingen acute verloskunde en kinderafdelingen binnen Ziekenhuisgroep Treant. Treant bestaat sinds enkele jaren uit een fusie van de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. 'De vakgroep gynaecologen en klinisch verloskundigen en alle eerstelijns verloskundigen werkzaam in de regio Zuidoost-Drenthe zijn unaniem van mening dat de verloskunde en kinderafdeling van Bethesda Hoogeveen en Scheper Emmen open moeten blijven.

Er wordt gekeken naar een alternatief plan waarbij er in Hoogeveen tijdelijk minder kinderartsen nodig zijn. 'Eigenlijk een beperkte kinderafdeling. Hierbij kan wel de juiste zorg worden gegeven voor de acute opvang van de baby na de bevalling. Als er op termijn meer kinderartsen beschikbaar zijn kan de kinderafdeling weer in de normale setting worden teruggebracht.'

In Hoogeveen werken de verloskundigen al jaren nauw samen met gynaecologen, kinderartsen, kraamzorgorganisaties en Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dit maakt dat er een goed netwerk is opgebouwd om zwangeren met bijvoorbeeld financiële problemen en huisvestingsproblemen, laaggeletterdheid, een slecht sociaal netwerk, tienermoeders of statushouders te begeleiden. Deze goede samenwerking zal dan grotendeels komen te vervallen, met alle gevolgen van dien. Juist bij deze grote groep kwetsbare zwangeren in Hoogeveen is acute verloskundige zorg van levensbelang!

De verloskundigen roepen zorgverzekeraar Achmea op haar verantwoordelijkheid te nemen. 'Er moet worden gezorgd dat de acute verloskunde in Hoogeveen niet alleen nu maar óók in de toekomst veilig, bereikbaar, betaalbaar en van kwaliteit blijft. Wij zijn ervan overtuigd dat de Raad van Bestuur in alle wijsheid zal besluiten om de acute verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen te behouden. Gezien de argumenten die zij kenbaar hebben gemaakt aan de Raad van Bestuur kan dit de enige juiste keuze zijn.'