Jan Steenbergen, Gert Vos, Erik Giethoorn en Erwin Slomp zijn wethouders in Hoogeveen

Hoogeveen - Hoogeveen gaat de komende vier jaar flink aan haar 'DNA' werken. Het nieuwe collegeprogramma dat maandagmorgen is gepresenteerd heeft als motto 'Daadkracht, Netwerk, Ambitie' meegekregen.

‘Met daadkracht en ambitie willen we de komende vier jaar aan een Hoogeveen werken dat nog beter is dan het nu al is. Daarvoor gaan we niet alleen onze bestaande netwerken gebruiken, maar ook nieuwe netwerken aanboren’, aldus formateur Jan Steenbergen.

Een nieuwe wethouder

Steenbergen wordt als lijsttrekker van de grootste partij Gemeentebelangen eerste locoburgemeester. De andere wethouders worden Erik Giethoorn (CDA), Gert Vos (ChristenUnie) en Erwin Slomp (Gemeentebelangen). Slomp is de enige nieuwe wethouder. Hij neemt de plaats in van Bert Otten. In grote lijnen neemt Steenbergen de portefeuille van Otten over en Slomp die van Steenbergen. Giethoorn wordt daarnaast ook verantwoordelijk voor de dorpen en Steenbergen voor het stadscentrum. ‘Het stadscentrum, inclusief De Tamboer, krijgt de komende periode een flinke impuls. Het moet toekomstbestendig worden. Ook wat de klimaatbeheersing betreft. De regiofunctie van het stadscentrum moet de komende periode versterkt worden.’

Onderwijs krijgt extra aandacht

Dat iedereen mee kan doen in de Hoogeveense samenleving is iets dat op meerdere plaatsen terugkomt in het nieuwe collegeprogramma. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar een toekomstbestendig onderwijs.

Andere punten waar het nieuwe college de komende periode werk van gaat maken zijn de uitbreiding van De Bij. Hierbij zal worden gekeken of de buitendorpen ook een ‘buslijn’ kunnen krijgen.

Daarnaast gaat het college met de scholen in gesprek over schoolzwemmen. Het doel is dat elk kind aan het eind van de basisschoolperiode een zwemdiploma heeft. Het college wil dat de kunstijsbaan en het zwembad er zo snel mogelijk komen. Daarbij wordt onderzocht of het haalbaar is dat het nieuwe zwembad een 50 meterbad krijgt. De komende vier jaar wordt ook het Bentinckspark afgemaakt. De lege gaten op het sportpark worden opgevuld en de parkeervoorziening aan de Sportveldenweg gaat zo snel mogelijk op de schop.

Ondanks alle plannen wil het nieuwe college niet met geld gaan smijten. Hoogeveen moet tot de drie goedkoopste gemeenten qua woonlasten in Drenthe blijven horen.

Het nieuwe college is bewust in De Compaen gepresenteerd en niet op het gemeentehuis. ‘We willen ons als college nog meer naar de burgers toe bewegen. Zo gaat het nieuwe college elke week een bedrijf bezoeken’, aldus loco-burgemeester Steenbergen. ‘De presentatie van het nieuwe college in De Compaen is daarvan een goed begin. We zaten daar tussen de ondernemers.’

Volgende week maandag discussieert de gemeenteraad over het nieuwe collegeakkoord. Dan worden de wethouders ook geïnstalleerd.