Nieuwlande herdenkt oorlogslachtoffers

Nieuwlande - Basisscholen De Driesprong en De Hoeksteen houdt elke jaar samen met Plaatselijk Belang Nieuwlande de dodenherdenking in Nieuwlande.

Ook dit jaar gebeurt dat weer met medewerking van de muziekvereniging Juliana de Bazuin. Kinderen van de groepen 7 en 8 leggen kransen bij de monumenten. De gemeente Hoogeveen, de Culturele Vereniging Nieuwlande, de Historische Kring Hoogeveen en Plaatselijk belang zullen dit ook doen.

Kranslegging voor stille tocht

Voorafgaande aan de kransleggingen is er een stille tocht die begint bij het MFC. Graag aanwezig zijn vanaf 19.40 uur. Om 19.50 uur is de start van de tocht.

Na de kransleggingen, de twee minuten stilte en twee coupletten van het Wilhelmus, houdt wethouder Erik Giethoorn een korte toespraak. Aansluitend daaraan lezen kinderen van de scholen enkele gedichten voor.

Om alles waardig af te sluiten hoopt de organisatie om, zodra de schoolkinderen teruggaan naar het MFC nog even langs de monumenten te lopen.