Hoogeveen filosofeert al 10 jaar

Hoogeveen - Het Filosofisch Café in Hoogeveen bestaat tien jaar. Na de pioniersactiviteiten van Jenneke Huls kwam er al spoedig een werkgroep, die er voor heeft gezorgd dat tot op de dag van vandaag de filosofische activiteiten in Hoogeveen een goede inbedding kregen.

Aanvankelijk mét de pionier, later zonder haar en met een al jarenlang aanwezige vaste kern van actieve leden, slaagt deze werkgroep er in om elk jaar acht lezingen en twee cursussen te organiseren en om deze activiteiten onder de aandacht te brengen van vele belangstellenden.

Verschillende locaties

Na de ‘keet’ bij de Hema kwam het oude pand van de Bibliotheek van Hoogeveen, daarna eet- en drinkhuis De Koffiepot en ten slotte het nieuwe bibliotheekpand. Voor de cursussen is in de laatste jaren ook regelmatig gebruik gemaakt van onder meer ‘de Huiskamer’ van theater De Tamboer. Vijf jaar lang heeft Jan Keij als huisfilosoof de cursussen gehouden, daarna zijn ook verschillende andere filosofen hiervoor aan bod gekomen (waaronder Arend Jagersma). Van de sprekers in Hoogeveen, komen velen graag terug voor een volgende lezing. In het jaar 2018 is dat onder andere het geval met Petra Bolhuis en Theo Meereboer.

Ook het publiek bestaat uit een vaste en trouwe kern met daar omheen wisselingen afhankelijk van het thema van een lezing of cursus. Behalve Jan Keij heeft ook de van oorsprong uit Hoogeveen afkomstige filosoof Thijs Lijster het Filosofisch Café Hoogeveen vanaf het begin van adviezen voorzien, onder meer over de opzet hiervan. Ook hem heeft het Filosofisch Café inmiddels een aantal keren als spreker mogen verwelkomen. Aan hem is dan ook de eer gegund om het lustrumjaar 2018 af te sluiten met een lezing.

Nu filosofie al jarenlang een vaste plek heeft in Hoogeveen, is het belangrijk om door te gaan met deze filosofische activiteiten en om er – zoals Jan Keij heeft gememoreerd - voor te zorgen dat filosofie nooit meer weggaat uit Hoogeveen.