Commentaar: Jeroen Bottema
Door Jeroen Bottema

Vrijheid

4 en 5 mei komen er weer aan. Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers en op 5 mei onze vrijheid. Hoewel we alweer 73 jaar in vrijheid leven lijkt de Dodenherdenking meer te leven dan ooit.

Bevrijdingsdag wordt in Hoogeveen amper gevierd. Dat staat in schril contrast tot 4 mei. De Dodenherdenking lijkt in Hoogeveen steeds meer aandacht te krijgen.

Steeds meer oorlogsmonumenten

Het is mooi om te zien dat in deze periode steeds meer oorlogsmonumenten worden onthuld en deze monumenten worden geadopteerd door schoolklassen. Vrede en vrijheid is voor ons misschien wel normaal geworden, maar dit is het allerminst. Internationale conflicten zijn dagelijks in het nieuws. Een van de doelstellingen van 4 en 5 mei is om de verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog nooit meer te laten plaatsvinden. Je hoeft het nieuws maar een beetje te volgen of je weet dat we daar niet in slagen. Dit maakt de Dodenherdenking niet minder waardevol. Integendeel zelfs. Onverschilligheid zal tot meer conflicten leiden. Daarom moeten we blijven vasthouden aan 4 en 5 mei. Tradities moeten met hun tijd meegaan, maar de traditie van 4 en 5 mei past meer dan ooit in deze tijd. Gelukkig denkt een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking hier ook zo over. Uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat acht van de tien mensen vrijdag twee minuten stilte in acht nemen. Helaas denkt niet iedereen er zo over.

Dodenherdenking verstoort door Dodenherdenking?

Een actiegroep wil de Dodenherdenking verstoren met een lawaaiactie. Volgens de actiegroep moeten de slachtoffers van de politionele acties in het voormalig Nederlands-Indië herdacht worden. Het is een legitieme vraag of de politionele acties op de juiste manier aandacht krijgen in Nederland, maar deze vraag moet niet gesteld worden tijdens de Dodenherdenking. Het is te hopen dat de actievoerders bij zinnen komen en alsnog twee minuten stilte in acht nemen. Wanneer dit niet zo is moet de overheid ervoor zorgen dat het vrijdag stil blijft. De actievoerders missen het punt van 4 en 5 mei volledig wanneer ze volharden in hun actie. Het belang van deze viering is de afgelopen 73 jaar veel groter geworden. Het staat juist stil bij de maatschappij die we willen zijn. Een maatschappij waarbij we in vrijheid willen leven. Deze vrijheid wil iedereen toch? Juist daarom moeten we vrijdag twee minuten stil zijn.