Meer samenwerken over grens van de Reest

Zuidwolde - Er moet meer grensoverschrijdend samengewerkt worden in het Reestdal. Dat is de mening van enkele burgers van De Wolden, gegeven naar aanleiding van de open brief die de nieuwe gemeenteraad naar de inwoners stuurde.

‘Hoe ongastvrij is het als een bewegwijzerde wandelroute aan de Overijsselse kant volledig bewegwijzerd is, terwijl er aan de Drentse kant geen enkel paaltje staat en de wandelaars maar moeten gokken welke kant ze op moeten.’

Het gaat de burgers vooral om de samenwerking over de provinciegrens heen. ‘Voor de provincies Drenthe en Overijssel is dat kennelijk een stap te ver, laten wij als gemeente dan maar het goede voorbeeld nemen.’ Overigens valt in een van de reacties te lezen dat het Reestdal, tussen Meppel en Drogteropslagen/Dedemsvaart, zijn oorspronkelijkheid dankt aan het niet tot overeenstemming komen tussen Drenthe en Overijssel. ‘Dat is zijn kracht geweest, maar dat is nu zijn zwakte. Het gebied trekt veel bezoekers en ze lopen vaak tegen problemen aan, omdat het een grensgebied is.’

Zes websites

De burger stelt verder vast dat het wel heel ongastvrij is als bezoekers vijf tot zes websites moeten doorspitten voordat ze een duidelijk totaalbeeld hebben wat er te doen is in het Reestdal op het moment dat zij er zijn. ‘Hoe verkwistend is het als bezoekers veel verschillende brochures mee moeten nemen, voordat ze een beeld hebben van het Reestdal, in plaats van dat ze één mooie totaalbrochure in handen hebben die de sfeer van het Reestdal uitnodigend weergeeft.’ Wat deze burger betreft moet De Wolden het goede voorbeeld geven en investeren in een goede samenwerking met de gemeenten aan de andere kant van de Reest. ‘Pas dan kan het Reestdal op de aart worden gezet.’

Financiële barrière

Een andere burger, iemand die nauw bij de toeristische promotie betrokken is, was onlangs aanwezig bij de vergadering van de Vereniging Toeristisch Reestland en merkte daar dat er nog steeds een financiële barrière is omdat het Reestdal in twee provincies ligt. ‘Met name bij de uitgifte van wandel- en fietskaarten n evenementen schijnt men hier tegenaan te lopen.’ De burger vindt dat de gemeente bij toezegging van gelden die bestemd zijn voor het toerisme in De Wolden, niet te krampachtig om moet gaan met eventuele overschrijding van de provincie- en gemeentegrens. ‘Dring ook bij de provincies aan op ruimhartig beleid, overweeg met voorstellen te komen om taphorst uit te nodigen, net als bijvoorbeeld Ooststellingwerf in Friesland, zich aan te sluiten bij het Recreatieschap Drenthe. Ook het aansluiten bij een Recreatieschap in Overijssel, naast Drenthe, zou een overweging kunnen zijn.’