Uittreding Reestmond dure grap voor De Wolden

Zuidwolde - De uittreding van de gemeente De Wolden uit de gemeenschappelijke regeling van werkvoorzieningsschap Reestmond, pakt fors duurder uit. De tegenvaller bedraagt 800.000 euro, zo blijkt uit de jaarrekening over 2017.

Het geld wordt overigens wel terugverdiend, zo verwacht wethouder Jan van ’t Zand. De gemeente voert de uittreding in vijf jaar tijd budgetneutraal uit. Ondanks de tegenvaller heeft de gemeente De Wolden financieel een goed jaar achter de rug. In 2017 hield de gemeente ongeveer € 1,5 miljoen over op de begroting.

Groot verschil maken de lagere uitgaven in het sociaal domein (jeugd, werk, zorg). De gemeente is verantwoordelijk voor veel zorgvoorzieningen en heeft veel nieuwe taken op dat gebied. Daardoor is het maken van een nauwkeurige begroting lastig. Het gaat bovendien om grote bedragen; zorgkosten maken een groot deel uit van de gemeentebegroting.

De zorg die in De Wolden nodig was, is gewoon uitgevoerd. Toch is er bijna twee miljoen euro minder uitgegeven in het sociaal domein dan vooraf begroot. Voor beschermd wonen in het kader van de WMO is ruim een miljoen euro minder uitgegeven. Dat komt omdat de bijdrage van het Rijk hoger was dan verwacht. Bovendien is dit nog een effect van een verrekening uit 2016. Verder waren er bijna € 400.000 euro lagere kosten voor kinderopvang en ruim € 200.000 minder lasten voor jeugdbeleid. Dit werd ook veroorzaakt door een extra bijdrage vanuit het ministerie. Ook is zo’n € 300.000 euro bespaard op Bestuurskosten. Dan gaat het om bijvoorbeeld kosten voor de gemeenteraad en voormalig wethouders.

Verbetering

Een ander voorbeeld van een tegenvaller is maatwerk in de WMO: daaraan is bijna € 250.000 meer uitgegeven dan begroot. Er zijn ook extra kosten gemaakt voor huishoudbegeleiding en verbetering van veiligheid in opvangvoorzieningen. Er zijn minder eigen bijdragen geïnd.