Hoogeveen krijgt slimme meters

Hoogeveen - Alle Nederlandse huishoudens krijgen een slimme meter aangeboden. In Hoogeveen is de aanbieding gestart in maart van dit jaar. Dit jaar worden de postcodes 7901, 7903 en 7905 voorzien. Aannemer Energiewacht stuurt een planningsbrief naar de betreffende adressen.

De slimme meter is een digitale meter waarvan de standen op afstand worden uitgelezen door de energieleverancier en Rendo Netwerken. Mensen hoeven geen meterstanden meer door te geven. De slimme meter meet niet alleen het stroomverbruik, maar geeft ook de standen van de gasmeter door. Oude gasmeters kunnen niet met de slimme meter communiceren. Deze worden gelijktijdig vervangen door Rendo Netwerken met de elektriciteitsmeter.

De slimme meter wordt door de energieleverancier of Rendo Netwerken op de volgende momenten uitgelezen: • 1x per jaar voor de opmaak van de jaarrekening; • 6x per jaar voor een verbruik- en kostenoverzicht (voor jezelf). Vanaf medio 2018 wordt dit maandelijks uitgelezen.

Bij een eventuele overstap naar een andere leverancier of verhuizing; Als dat nodig is voor beheer en/of onderhoud van het energienet.

Meer inzicht in energieverbruik

Met de slimme meter krijgt men meer inzicht in het energieverbruik, vooral wanneer er nog een energieverbruiksmanager op wordt aangesloten. Met alleen de slimme meter gaat men nog niet besparen, maar met de dagelijkse verbruiksoverzichten van de energieleverancier kan men makkelijker en sneller controleren of het verbruik niet onverwacht omhoog gaat.

Ook kunnen er allerlei handige energieverbruiksmanagers aan de slimme meter worden gekoppeld. Dit kan helpen om energie te gaan besparen. De grootschalige ‘uitrol’ van de slimme meters is begonnen in januari 2015. In 2020 moet het overgrote deel van de huishoudens voorzien zijn van een slimme meter.

Op de website van Rendo Netwerken staat een overzicht van de planning. De overheid en Rendo Netwerken willen dat iedereen een slimme meter krijgt. Daarom worden er geen kosten in rekening gebracht, wanneer de netbeheerder een slimme meter installeert. Het maandelijkse huurbedrag dat men voor de meter betaalt, wijzigt niet door de slimme meter krijgt. Wanneer men een slimme meter wil voordat de overgang op de planning staat moet er wel worden betaald. De installatie kost

momenteel 72,60 euro, inclusief nieuwe gasmeter. Bij het installeren van zonnepanelen of bij nieuwbouw en grootschalige renovatie, is plaatsing met voorrang kosteloos.