Werkgroep biedt alternatieven voor zonnepark aan Trekgatenweg

​Hollandscheveld - Samen met de 16-jarige Jaron Tichelaar denkt de werkgroep ‘Zonnepark Trekgatenweg NEE’ na over mogelijkheden voor duurzame energie (als alternatief voor een zonnepark naast de Trekgatenweg). Deze oplossingen dragen bij aan duurzaamheid, zonder dat deze ten koste gaan van bestaande natuur zoals in het plan van het zonnepark.

Jaron Tichelaar heeft in de gemeenteraad gesproken over het afwegingskader zonne-energie. Voor zijn betoog heeft Jaron contact gezocht met de werkgroep. De standpunten van de werkgroep komen grotendeels overeen met de visie van Jaron. Zo delen ze de overtuiging dat duurzaamheid zeer belangrijk is en zijn daarom voor groene energie.

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en beide partijen zien veel reductiemogelijkheden, zo ook in de gemeente Hoogeveen. Tevens vinden ze dat de zonneladder vanuit de energie-visie gevolgd zou moeten worden.

Veel kennis

Ina Bakker vertelt namens de werkgroep: 'Jaron beantwoordt onze technische vragen over energie en hij zoekt bepaalde dingen voor ons uit. Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij heel veel kennis, wij zijn ontzettend blij dat hij ons als werkgroep op bepaalde gebieden ondersteunt. Ook heeft hij tijdens een bijeenkomst voor raadsleden met verschillende mensen gepraat en heeft hij op een informatie avond voor omwonenden verteld over de mogelijkheden van hybride straatlantaarns. Deze straatlantaarns reduceren zoveel stroom dat er helemaal geen grootschalige zonneparken nodig zijn. Wij roepen de gemeente Hoogeveen dan ook op, om serieus over deze lantaarns na te denken. Er zit een iets hoger prijskaartje aan, maar daartegenover staat een energiereductie van zo’n 80 procent en wordt er per lamp zo’n 96 kg CO2-uitstoot per jaar voorkomen.Door de lange levensduur van de lamp en het geringe energieverbruik, zal de lamp op termijn geld gaan opleveren. Tevens kan Hoogeveen zichzelf hiermee profileren als een duurzame gemeente die daadkracht toont. Hiermee treedt Hoogeveen in de voetsporen van de gemeente Coevorden en de gemeente AA en Hunze, die al enkele hybride straatlantaarns hebben besteld.'

Alternatieven

Omdat Jaron en de werkgroep vaak gepraat hebben over dat er zoveel andere mogelijkheden zijn, heeft Jaron op eigen initiatief contact gezocht met Groen Leven om te kijken welke mogelijkheden er binnen de gemeente Hoogeveen nog meer zijn. Ina Bakker: 'Wij als werkgroep zijn erg trots op Jaron en blij dat hij ons ondersteunt en dat hij ons nog meer alternatieven heeft aangedragen. We geloven zeker dat hij het nog heel ver zal brengen in de toekomst.'