Nieuwe raad De Wolden stuurt open brief aan inwoners

Zuidwolde - Alle inwoners van De Wolden krijgen komende week een open brief van de nieuwe gemeenteraad. Dat is donderdag besloten in de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad.

Na de installatie van de gemeenteraad debatteerden de raadsleden met elkaar over het Raadsbreed programma ‘Samen Verantwoordelijk’. Onderdeel hiervan is de open brief met een oproep aan de Woldense samenleving om met de raad mee te denken. Welke thema’s vinden zij belangrijk? Waar moet de prioriteit de komende vier jaar worden gelegd?

'Deze manier van werken past bij de andere insteek die de nieuwe raad heeft gekozen voor het formatieproces', vertelt Frits Alberts, onafhankelijk voorzitter van het formatieproces.

Zo breed mogelijk

De raad van De Wolden neemt in dit proces een open houding aan en vraagt zijn inwoners, ondernemers, verenigingen en (maatschappelijke) belangenorganisaties om, inbreng. 

Geen onderhandelingen tussen partijen die leiden tot een dichtgetimmerd akkoord, maar transparantie en vooral sámen. Op een manier die bij De Wolden past. Lokaal maatwerk. Met als belangrijk uitgangspunt: ‘geen inspraak aan de achterkant, maar invloed aan de voorkant’. Dit vraagt om een andere benadering, met een andere rol- en taakverdeling voor raad, gemeente en inwoners.

Politiek draagvlak

Frits Alberts: 'Vertrouwen in en draagvlak voor het lokaal bestuur is niet vanzelfsprekend. Daar moet een gemeenteraad hard aan werken. De raad in De Wolden heeft samen vastgesteld dat de verschillende partijen veel overeenkomsten hebben in hun partij-programma’s. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen waarover ze van mening verschillen'.

En juist deze onderwerpen houdt de gemeenteraad graag open om met de samenleving te bespreken. De zeven raadsfracties zijn samen aan de slag gegaan en het breed gedragen resultaat daarvan is het Raadsbreed Programma 2018-2022 ‘Samen Verantwoordelijk’.

Vijf thema’s

In dit programma staan vijf thema’s waar de raad mee aan de slag wil:

  • Dienstverlening; de kern van de functie van een gemeente
  • Omgevingsvisie; het opstellen van een richtinggevend én inspirerend kader voor de leefomgeving van De Wolden
  • Bereikbaarheid
  • Duurzaamheid; energietransitie en mogelijkheden voor het vormen van een meer ‘circulaire economie’ 
  • Maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid; wat heeft u nodig om zo lang mogelijk in uw eigen leefomgeving te kunnen blijven?

Campagne

De open brief wordt de komende week huis aan huis in De Wolden verspreid. Inwoners kunnen schriftelijk en digitaal reageren. Via het speciale e-mailadres openbrief@dewolden.nl, maar ook op de sociale mediakanalen van de gemeenteraad. De raad organiseert in april zogenaamde ‘digitale spreekuren’, waar iedereen zijn/haar input kan leveren.

Bestuurlijke opdracht

Natuurlijk zijn er nog veel meer onderwerpen waar de gemeente de komende vier jaar invulling aan gaat en moet geven. Die onderwerpen geeft de raad in een ‘bestuurlijke opdracht’ mee aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders.