Hoogeveen gaat stemmen opnieuw tellen

Hoogeveen - De gemeenteraad van Hoogeveen heeft dinsdagavond besloten tot een volledige hertelling van de uitgebrachte stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

De PvdA wenste een hertelling van de stemmen en diende daarom een motie in waarin om een hertelling werd gevraagd. Deze motie werd unaniem aangenomen. 

Drie stemmen verschil

Er zijn slechts drie stemmen verschil bij de verdeling van een restzetel. De PvdA maakt kans op die restzetel als de hertelling in het voordeel van de sociaal-democraten uitvalt.

Inge Oosting, fractievoorzitter van de PvdA zegt over het voorstel: 'Formeel kan alleen herstemming plaatsvinden op grond van vier criteria in de kieswet. Maar er zijn geen wantoestanden geconstateerd, alles is zorgvuldig verlopen. Toch kan er wel, door geconstateerde verschilling in de telling, invloed worden uitgeoefend op de zetelverdeling. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om tot hertelling te besluiten, buiten de criteria van de kieswet om.

Burgemeester Karel Loohuis, tevens voorzitter van het centraal stembureau ziet formeel, op basis van de Kieswet geen reden voor de hertelling. Hij geeft echter alle ruimte aan de raad om anders te besluiten. 

'Er is een andere verdeling mogelijk, dat blijkt uit verklaringen van zes stembureaus waar mogelijk verschillen zijn geconstateerd. Het verschil is erg klein, en er kunnen fouten in de eerste telling zitten. Hertelling voorkomt discussie over de uitslag, ook als de hertelling hetzelfde resultaat geeft als de eerste telling', zegt Oosting van de PvdA. 

Het CDA stemt vóór een hertelling en Gemeentebelangen kiest ook voor het democratische recht om te besluiten tot hertelling. Gemeentebelangen vraagt zich wel af hoe bindend de tweede stemming is. Loohuis is daar duidelijk over: 'Ook na een hertelling is er weer bezwaar mogelijk.'

GroenLinks, wil eerlijk de stemmen tellen. 'De procedure moet maar even wijken voor de duidelijkheid', stelt fractievoorzitter Gerard Fidom. 

De ChristenUnie wil ook geen discussie over de uitslag, maar ziet meer in hertelling bij de zes stembureaus waar verschillen zijn geconstateerd en niet een hertelling bij alle stembureaus. Toch kiest ook de fractie van de ChristenUnie, net als de andere fracties voor de volledige hertelling. 

Bekijk hier live de beelden van de raadsvergadering