Hoogeveen brengt GGZ-hulp de wijken in

Hoogeveen - 2373 incidenten met personen met verward gedrag registreerde de politie vorig jaar in Drenthe. Ruim 1000 meer dan vijf jaar eerder. Hoogeveen en ook de andere elf gemeenten voelen zich verantwoordelijk om daar wat aan te doen. Een van de stappen die ondernomen wordt, is het oprichten van een Optimaal Leven Team. Hiermee komt er GGZ-zorg in de wijken. In Hoogeveen start dit jaar een dergelijk team.

Het stijgende aantal incidenten met deze groep mensen is een landelijk probleem. Daarom bestaat er een Schakelteam dat de problemen en vooral de oplossingen monitort. Vrijdag kwam voorzitter Onno Hoes (ex-burgemeester van Maastricht) naar Hoogeveen. In een groot gezelschap werd hij gedurende tweeënhalfuur bijgepraat over de stand van zaken in Drenthe.

Volgens burgemeester Karel Loohuis, die het symposium in de burgerzaal leidde, is het een probleem dat samen aangepakt moet worden. ‘Ons motto is met elkaar en voor elkaar.’ Hij legde uit dat in Drenthe crisisbedden zijn gerealiseerd en er een spoedpoli is bij GGZ Drenthe. Ook uitte hij zijn trots op de psycholance, de speciaal ingerichte ambulance, die verwarde mensen veilig en prettig kan vervoeren.

Drama in Noordscheschut

Dat incidenten met mensen met verward gedrag enorm uit de hand kunnen lopen is duidelijk na het dramatische voorval in Noordscheschut. In juni 2016 kwam daar een man om het leven. Volgens politiechef Harald Kodden wist de politie dat hij verward was. ‘Hij wilde zich niet laten behandelen, maar ook geen medicatie gebruiken en we wisten dat dat mogelijk tot incidenten zou kunnen leiden.’ Kort samengevat: de man, een psychiatrische patiënt, sloot zich op in zijn woning en dreigde deze op te blazen. Hij overleefde het niet.

Dit is het meeste extreme voorval in Hoogeveen dat de afgelopen jaren de media haalde, maar incidenten met verwarde mensen zijn veel breder. Het gaat niet alleen om mensen met een psychiatrische achtergrond. Ook verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking en dementie vaak in combinatie met levensproblemen vallen onder deze groep.

Ervaringsdeskundige

Bij de hulpverlening lopen deze mensen tegen heel wat drempels aan. Dat werd duidelijk uit de verhalen van Peter Smit, de ervaringsdeskundige die nauw betrokken is bij het maken van passend beleid in Drenthe. Hij vertelde het verhaal van Richard. Een man die door alcohol, drugs en gokproblemen diep in de problemen kwam. Hij kwam in de gevangenis en zocht hulp bij een psychiater. Omdat hij nog maar twee weken hoefde te zitten, kreeg hij geen hulp. Ook later, na een zelfmoordpoging, was het vinden van hulp een struikelblok. Ook in Peters eigen verhaal, hij is immers ervaringsdeskundige, kwam dit naar voren. ‘Ik stond op straat, had lang haar en een dikke baard, woog 175 kilo, was verward en suicidaal. Het bericht dat ik vier weken moest wachten op psychiatische hulp, dat deed pijn. In de praktijk zijn er mensen die drie maanden moeten wachten!’ Dat hij zich niet meer met een kluitje het riet in laat sturen was duidelijk. Hij stelde een gewetensvraag: ‘Wat doen jullie hiermee? Gaan jullie hier echt mee aan de slag of is het inschakelen van een ervaringsdeskundige alleen maar mooi op papier?’

Meermaals hamerde hij op de kloof tussen hulpverlening en de mensen die hulp nodig hebben. ‘We spreken niet dezelfde taal. Ik pas mijn praatje ook niet aan. Jullie begrijpen het wel.’ En dat doen de cliënten ook, vertelde Smit. Hij hield meerdere lunchbijeenkomsten met mensen die verward zijn of waren en hun naasten om te horen wat goed gaat en wat niet. ‘Het wrange is: ze snappen heel goed als er wat fout gaat, maar zeggen wel: Het gaat over mijn leven, dan doen regels er niet zo toe.’ En dat was de spijker op de kop.

De gemeenten hebben komende tijd de taak om die kloof te ovrbruggen. Dat willen ze doen met onder meer de Optimaal Leven Teams. Maar ook wordt gezocht naar extra psychiaters. Drenthe komt er twaalf tekort.