Peter Scheffers (D66) gaat voor drie zetels in de gemeenteraad

Hoogeveen - Gelijke kansen voor elk kind in Hoogeveen. Voor D66 én lijsttrekker Peter Scheffers is dat een heel belangrijk punt. Hoogeveen kampt volgens hem met teveel laaggeletterdheid. Ook mag de huisvesting van, voornamelijk, basisscholen beter.

‘Die is ronduit een puinhoop. Kinderen moeten niet twee meter van het raam afzitten in de winter, omdat het anders te koud is. Dat moet écht veranderen.’

‘Onderwijs, zorg en duurzaamheid waren onze speerpunten de afgelopen vier jaar en ook de komende jaren zetten we ons daar weer voor in. Er gaat veel goed in onze gemeente, maar er kan ook heel veel beter.’ Samen met andere partijen zette D66 zich in voor de speciale lesplaats in de wijk Wolfsbos. Speciaal, christelijk en openbaar onderwijs in een gebouw. Net als Eduwiek, alleen dan voor basisonderwijs.

Fors geldbedrag

‘Vier jaar geleden is voor dat plan een fors bedrag voor beschikbaar gesteld, maar na een tijd was het geld verdwenen. Er lag toen al een fantastisch concept op tafel, samengesteld door alle scholen. Iedereen was het er over eens: zó zou het moeten. Daarom zetten we ons de komende jaren ook echt weer in voor goede onderwijshuisvesting. Die speciale lesplaats moet er komen.’

Ook voor laaggeletterdheid zet D66 zich in. ‘Niet alleen voor laaggeletterdheid bij volwassenen, maar ook bij kinderen. We moeten zorgen dat de jongste generatie geen taalachterstand meer heeft. We willen eigenlijk dat kinderen wanneer ze twee of drie jaar naar de vroege voorschoolse opvang gaan. Wanneer ze op jonge leeftijd worden geconfronteerd met taal doorbreek je de laaggeletterdheid. Vaak gaat het namelijk van generatie op generatie over en dat moeten we doorbreken.’ Al wordt er al heel veel gedaan voor volwassenen die niet goed kunnen lezen en schrijven, volgens Scheffers moet daar nog meer aandacht aan worden besteed. ‘Er moet een goed plan ontwikkeld worden.’

Energieneutrale woningen

Woningen energieneutraal bouwen is volgens de liberaaldemocraten ook hard nodig. ‘Vanaf 2021 moeten we van het rijk woningen energieneutraal bouwen, maar als totale gemeente willen we in 2040 energieneutraal zijn. Daarom vinden we dat de woningen die nu bijvoorbeeld worden gebouwd aan de Sneeuwbesstraat en het Beukemaplein in Hoogeveen en aan de Turfsteker in Hollandscheveld gasloos gebouwd moeten worden. Daar hebben we de handen nog niet voor op elkaar in de gemeenteraad en dat is jammer. Er worden allerlei argumenten op tafel gelegd door de oppositiepartijen. Binnen enkele jaren is energieneutraal bouwen namelijk verplicht en dan moeten we daar als gemeente nu op anticiperen. We moeten straks helemaal energieneutraal zijn. Waarom dan nu niet beginnen? Het is een kwestie van een lange adem.’

Spannend vindt Scheffers de verkiezingen niet. ‘We willen uiteraard meer stemmen hebben dan nu het geval is. Als we twee zetels krijgen, ga ik er niet vanuit dat we in de collegeonderhandelingen zitten, maar we weten niet hoe het gaat uitpakken woensdag. We zullen het zien. Ik hoop op drie zetels. Dan kan ik samen met onze vrouwen Marin Rutgers en Roelinda Bos plaatsnemen in de gemeenteraad.’