Lijsttrekker Mark Strolenberg van de VVD hoopt op zes zetels

Hoogeveen - Mark Strolenberg (38), lijsttrekker van de VVD, is optimistisch. Zijn voorspelling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen? Zes zetels, waar de partij er nu nog slechts drie heeft. Hij hoopt dat het leidt tot een wethouder.

‘De trend is dat de ‘lokaloos’ gaan winnen, maar Hoogeveen wordt tenslotte steeds liberaler. Wij hebben ons bovendien de afgelopen jaren op positieve wijze laten zien, met de zondagopenstelling als ons mooiste resultaat.’

Strolenberg, een geboren en getogen Hoogevener, is nu acht jaar actief in de lokale politiek. ‘Thuis werd er niet over politiek gesproken’, bekent hij. Zijn vader was vakbondsbestuurder, waardoor de keuze van zoon Mark voor de VVD misschien niet voor de hand lag. ‘Ik ben op mijn 18e mijn eigen zaak begonnen in de online business. Dan kom je met de overheid in aanraking. Ik liep tegen allerlei regels aan en de stroperigheid ervan. Ik dacht: dat kan veel slimmer en moderner.’

Digitaal domein

Vernieuwing en modernisering. Deze woorden lijken synoniem voor de inzet van de 38-jarige Hoogevener. Hij ziet graag dat de gemeente een stap zet in het digitale domein. Een voorbeeld: Op de parkeerterreinen betalen per 15 minuten in plaats van de werkelijke parkeertijd? Strolenberg vindt het niet meer van deze tijd. ‘Er worden altijd veel redenen genoemd om iets niet te onderzoeken of te veranderen, maar ik zeg juist: probeer dat wel. Proberen is vaak goedkoper dan onderzoeken. Vooruitgang is belangrijk. Zo zien wij bijvoorbeeld kansen voor transport met drones via vliegveld Hoogeveen.’ Hij stoort zich aan de in zijn ogen vaak passieve houding van het college. ‘Aan voorzichtigheid hebben we niets. We moeten juist excelleren. Het is niet erg om fouten te maken.’

Strolenberg heeft waardering voor hoe er in de gemeenteraad en het college met elkaar wordt omgegaan. Hij noemt tegelijkertijd de keerzijde daarvan: ‘Partijen mogen zich meer laten zien. Ook tijdens de debatten zie je te weinig verschillen.’ Volgens de VVD-lijsttrekker toont zijn eigen partij meer lef, zoals in de azc-discussies.

‘Wij worden gevoed door signalen uit de samenleving. Je moet opkomen voor die samenleving. Je bent immers een volksvertegenwoordiger. Let wel: wij zijn niet tegen asielzoekers, maar we staan wel kritisch tegenover bepaalde zaken.’ Dat het onderwerp azc de stemwijzer niet heeft gehaald, vindt Strolenberg stuitend, met name omdat deze input is geleverd door de burgers. ‘Onderwerpen die leven, moeten worden besproken in de raad. De politiek heeft al een uitdaging met het vertrouwen, dit helpt daar niet bij.’

De VVD vindt het belangrijk dat er de komende jaren financieel gezien verstandige keuzes worden gemaakt. ‘Kies niet voor een 25-meterbad, wanneer we met een 50-meterbad veel meer kunnen bereiken. We moeten vooruitdenken. Kijk daarbij ook naar duurzaamheid en gemeenschappelijk gebruik van gebouwen, wat kosten bespaart.’ De partij is groot voorstander van een kunstijsbaan in combinatie met een nieuw zwembad. ‘Je kunt zeggen: de ijsbaan is voor Hoogeveen een maatje teveel, maar ik denk van niet. We zullen daarmee mensen van buiten trekken en ook onze eigen inwoners wat bieden. Deze plannen sluiten perfect aan bij de sportieve ambities van Hoogeveen.’ Waar het gaat om duurzaamheid vindt de VVD dat er een grote eigen verantwoordelijkheid ligt bij de burgers en bedrijven. ‘Ik zeg wel: laten we de duurzaamheidsambities met realisme benaderen. Doe het gefaseerd, focus op haalbaar en betaalbaar.’

Tamboerpassage

Er zijn de afgelopen jaren successen behaald, zoals de zondagopenstelling. Volgens Strolenberg was het ook de VVD die zich als eerste sterk heeft gemaakt voor kunstgras voor de buitendorpen. Het zat soms ook tegen. Dat startersleningen bijvoorbeeld alleen voor portiekflats in Hoogeveen gelden en niet voor woningen in de buitendorpen. Ongelukkig noemt hij ook het proces rondom de Tamboerpassage. Ook is de VVD niet gehoord in het voorstel om een proef te doen met gratis parkeren in de binnenstad. ‘We moeten echt vaker experimenteren.’

Strolenberg geniet van de politiek. Hij krijgt er energie van. Hij hoopt voor de komende jaren vooral op meer ondernemerschap in het gemeentehuis. ‘We hebben meer personen nodig met durf en lef, mensen die durven doorpakken. Niet alleen in het college en de raad, maar ook in het ambtelijk apparaat. Dat gun ik Hoogeveen. En dan hoop ik natuurlijk dat de VVD daar een mooie slinger aan mag geven.’