Jutta van den Oord wil met de SP meeregeren

Hoogeveen - Een eerlijker en socialer Hoogeveen. Daar droomt SP-lijsttrekker Jutta van den Oord van. Ze hoopt met haar partij op vijf of zes zetels en dat de grootste partij er dan niet onderuit komt om na de verkiezingen met de Socialistische Partij in een college te gaan zitten.

‘Dat is absoluut realistisch’, stelt Van den Oord. ‘Wij hebben het imago van een partij die overal tegen is, die overal tegenaan schopt, maar dat is al lang niet meer zo. In tal van gemeenten zijn we succesvol in het college vertegenwoordigd; ook met partijen zoals het CDA en de VVD. Dat kan in Hoogeveen ook.’

Misschien is het voor vele een verrassing, maar Van den Oord geeft het huidige college met een 7 een ruime voldoende. ‘Dat betekent niet dat heel veel dingen beter kunnen’, voegt ze daar meteen aan toe. ‘Op veel terreinen kan het beleid eerlijker en socialer. Daar gaan wij voor.’

Armoedebeleid is een van de belangrijkste thema’s voor de SP. ‘Wij willen de randen gaan opzoeken wat mogelijk is. Dat we wat aan de armoede moet doen is duidelijk. Natuurlijk hebben we het goed in Nederland, maar niet iedereen profiteert van de aantrekkende economie. Dat geldt vooral voor de ouderen en minima.’ Van den Oord begint zich echt op te winden. ‘Alles wordt aan de markt overgelaten. Dat heeft als gevolg dat het bijna alleen over geld gaat. Neem nu de zorg. Alles is erop gericht dat mensen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Het wordt mensen bijna opgedrongen.’

Alescon

Een ander voorbeeld is de situatie rond Alescon. ‘Om zoveel mogelijk mensen werk te kunnen geven is men de medewerkers minder gaan betalen. Dat klopt niet. Deze mensen moeten gewoon netjes betaald krijgen. Bovendien blijf je de sociale werkvoorziening nodig hebben. Het is een illusie om te denken dat je de ‘markt’ deze mensen laat opvangen. We hebben ook in de toekomst een beschermde werkplek voor mensen nodig. In Hoogeveen zullen wij ervoor zorgen dat deze groep het zo goed mogelijk heeft.’

Andere punten waar Van den Oord zich sterk voor wil maken zijn de aanpak van laaggeletterdheid, duurzaamheid en het behoud van Bethesda. ‘De gemeente is wel actief bezig met het bestrijden van laaggeletterdheid, maar wij vinden dat het beter kan. We moeten actiever worden om mensen met een taalproblemen op te sporen en hen helpen hier wat aan te doen. Natuurlijk, mensen die laaggeletterd zijn en zich daarmee prima kunnen redden zullen we niks opleggen, maar mensen die graag willen voorlezen aan hun kinderen en kleinkinderen en dat nu niet kunnen moeten we helpen.’

Duurzaamheid is ook iets waar Van den Oord zich druk over maakt. ‘Het is allemaal te vrijblijvend. Gasloosbouwen wordt keer op keer afgeschoten, maar we moeten echt stappen gaan maken willen we voor een goed milieu zorgen.’ Tenslotte vindt Van den Oord dat een volgend college zich sterker moet maken voor het behoud van Bethesda. De lijsttrekker van de SP botste de afgelopen campagne al een paar keer met de CDA over het ziekenhuis. ‘Het is natuurlijk belachelijk om te denken dat wij Bethesda willen weggeven omdat wij voor een Drents interventiecentrum zijn. Dat centrum hebben wij natuurlijk het liefst in Hoogeveen. Het moet vooral dienen voor de complexere operaties. Standaard operaties moeten gewoon in Bethesda blijven, net zoals het beddenhuis en de spoedeisende zorg.

Problemen met aanrijtijden

‘Nu zijn er al problemen met de aanrijdtijden wanneer er haast geboden is. Dat wordt alleen maar erger wanneer er slechts één echt ziekenhuis in Drenthe is en de rest slechts een dagpoli.’ Van den Oord erkent dat wanneer puntje bij paaltje komt de gemeente weinig invloed heeft op de besluiten van Treant, maar ze wil niet opgeven. ‘Het huidige beleid is zo gelaten. Wij vinden dat alle pressiemiddelen gebruikt moeten worden om Treant op andere gedachten te brengen. Treant is niet alleen een commerciële organisatie, het heeft ook een maatschappelijk rol. Daarom moet de politiek zich meer laten horen. In Stadskanaal was de gehele politiek aanwezig bij een demonstratie voor het behoud van de kraamzorg. Dat gebeurt in Hoogeveen niet.’