Lijsttrekker Ben Buskes van GroenLinks wil meer experimenteren

Hoogeveen - GroenLinks is in Hoogeveen met één raadszetel een van de kleine partijen. Maar lijsttrekker Ben Buskes verwacht deze verkiezing de zoete vruchten te kunnen plukken van het succes dat GroenLinks onder Jesse Klaver heeft. ‘Als we groeien krijgen we meer invloed in Hoogeveen en dat is hard nodig', stelt hij.

‘Hoogeveen mist lobby en lef', zegt Buskes stellig. Hij betreurt dat de Hoogeveense politici niet sterk genoeg zijn om het op te nemen tegen krachtige kopstukken in bijvoorbeeld de provincie.

Kwestie Bethesda

Zo wordt de kwestie Bethesda volgens hem niet goed aangepakt. ‘In de openbaarheid zegt iedereen voor het behoud van Bethesda te zijn, maar in een gesprek met Treant gaven alleen Bianca Behr van de SP en ik tegengas. Het college gaat in dialoog, maar er gebeurt niet meer dan theedrinken. Daar help je Hoogeveen niet mee vooruit.’

Diftar is no-go-area in raad

Veel zaken worden volgens de GroenLinks-lijsttrekker veel te voorzichtig aangepakt. ‘We lopen achteraan in alle duurzame lijstjes. CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie, ze zeggen het beste voor te hebben met Hoogeveen. Iedereen zegt groen te zijn. De praktijk wijst anders uit. Diftar is zelfs een no-go-area in de raad. Er wordt gevreesd voor afvaltoerisme, een spookverhaal. Ik heb gebeld met partijen in andere gemeentes waar diftar is ingevoerd; bijna iedereen is er blij mee. In Hoogeveen wordt niet eens wat uitgeprobeerd. We hadden al veel eerder onderzoek moeten doen. We zijn veel te laat, de plasticsoep is zo groot’, verzucht hij.

De kopman van GroenLinks is over meer ontevreden. ‘Kijk naar het verlichtingsplan. Dan kiest de raad de middenweg en niet de groene variant. Als ik in de nacht in Elim of Hoogeveen rondrijd, brandt overal de straatverlichting volop. Ik kan de krant lezen op de Barsweg. De verlichting kan echt een stuk minder. Uit onderzoek blijkt dat je met minder verlichting geen extra calamiteiten krijgt. Natuurlijk moet er wel licht zijn op bijvoorbeeld kruispunten en bij viaducten, maar het is een kwestie van gewenning. Experimenteer ermee’, is het advies van GroenLinks.

De partij zou ook graag een proef zien met het basisinkomen. ‘Bijvoorbeeld in Elim. Geef het hele dorp een basisinkomen. Er wordt getest op diverse plekken in Nederland. Tot onze blijdschap had het college toegezegd een proef te doen, dankzij Anno Wietze Hiemstra. Hij had dit het college ingefietst. Maar hij is weg, en het is stil. We vragen er wel naar, maar we zien niet zo veel.’

Ben Buskes heeft de smaak te pakken en op ieder onderwerp gaat hij los. Zo ook op het klimaatbeleid. ‘Het college heeft nagelaten tijdig maatregelen te nemen, daar moeten we nu voor betalen. We moeten de koers verzetten naar wind- en zonne-energie en meer isolatie van gebouwen en woningen. Het groene roer moet drastisch om. Volgens Buskes hoeven oplossingen ook niet moeilijk te zijn. ‘Kijk naar de afwatering van regenwater. Wanneer dit niet naar het riool vloeit maar in de tuin? Dat is een simpele en goedkope oplossing.’

College steekt te veel geld in bedrijfsleven

Volgens GroenLinks steekt het college te veel geld in het bedrijfsleven. ‘Miljoenen, maar het is niet meetbaar wat het oplevert. Als je een uitkering hebt, moet je over alles verantwoording afleggen, maar bedrijven krijgen miljoenen zonder dat zij dit hoeven. Steek dat geld in andere dingen. En als bedrijven geld krijgen, laat deze bewijzen dat het geld gebruikt wordt voor het creëren van banen. Maak het controleerbaar. De milieuwetgeving moet bij bedrijven bovendien sterker worden gehandhaafd. Er zou een enorme energiebesparing te halen zijn in de industrie. Het blijft nu allemaal liggen.’

Buskes is gepassioneerd, of noem het fanatiek. Kiezen tussen groen of links is volgens hem niet mogelijk. ‘Ze zijn beide zo belangrijk. We moeten inwoners vooruithelpen, bijvoorbeeld door de laaggeletterdheid aan te pakken, maar Hoogeveen heeft ook een push op groen nodig.’