Gert Vos opent eerste editie Hoogeveen On Stage

Hoogeveen In theater De Tamboer gaat donderdag 15 maart de feestelijke eerste editie van Hoogeveen On Stage, een positief (beroeps) podium voor vmbo leerlingen, van start. Gert Vos, wethouder onderwijs en jeugd en ambassadeur van Hoogeveen On Stage, opent het Beroepenfeest.

Naast Vos is ook wethouder economie Bert Otten aanwezig. Ook hij heeft zich als ambassadeur aan Hoogeveen On Stage verbonden. Bij deze gelegenheid gaan 240 beroepsbeoefenaren in gesprek met 800 leerlingen over hun beroep en werkdag.

Match

Op 29 maart, de Doe Dag van On Stage, brengen de leerlingen een tegenbezoek aan de professionals waarmee ze een match hebben gemaakt. Dromen mag bij On Stage, dus alle beroepen zijn aanwezig: van automonteur tot advocaat.

Het bedrijfsleven investeert in hun toekomstige collega’s en medewerkers door de jongeren een beter beeld te geven van een beroep. De vmbo-leerlingen worden, als toekomstige vakkanjers en beroepsdromers, op deze manier in het zonnetje gezet. Hoogeveen is een van de negentien locaties die het project Onderwijs On Stage realiseren. Onderwijs On Stage is een initiatief van ondernemer Corine Korrel en is gestart in 2007. Het is een succesvol concept gebleken met groot draagvlak bij deelnemende scholen, bedrijfsleven en gemeenten.

Positiever imago

Namens Onderwijs On Stage was Korrel initiator en opsteller van de open brief CITO paniek die werd gepubliceerd in de Volkskrant. Onderwijs On Stage zet zich in voor een positiever imago voor vmbo-leerlingen en voor het beter faciliteren van het keuzeproces van jongeren. Persoonlijk contact tussen de professionals en leerlingen is de succesfactor van het project. De On Stage Beroepenfeesten worden feestelijk georganiseerd met acts en muziek. Hoogeveen On Stage wordt om 12.45 uur officieel geopend door wethouder Gert Vos terwijl buiten voor de ingang van De Tamboer stuntman JP de Kam met een spectaculaire salto het startsein geeft.

www.hoogeveenonstage.nl