Werkgroep vrijwilligerswerk AZC krijgt Taart van de Week

Hoogeveen - De taart van de week van Bakkerij Mulder gaat deze keer naar de werkgroep interkerkelijk vrijwilligerswerk AZC (een initiatief van het Diaconaal Platform).

Het samenwerkingsverband van de Hoogeveense kerken geeft aan behoefte te hebben aan vrijwilligers voor de maandagmiddag in d’Olde Bieb. Er is daar wekelijks vanaf 13.30 uur een inloopmiddag voor nieuwe Hoogeveners; asielzoekers die in onze gemeente een woning toegewezen hebben gekregen.

Het is fijn als er nog meer Hoogeveners zijn die een steentje willen bijdragen aan de integratie van deze nieuw ingekomen burgers door met hen te praten, een kop koffie te drinken of wat Nederlandse woorden te leren. De huidige vrijwilligers vinden het zeer inspirerend om te doen, dus iedereen is welkom.