Treant overweegt sluiten van kraamafdelingen

Hoogeveen/ Emmen/ Stadskanaal - Treant Zorggroep heeft nog altijd een probleem met het vinden van kinderartsen.

December vorig jaar werd de kinderafdeling in het Scheper Ziekenhuis in Emmen gesloten omdat drie kinderartsen zich ziek gemeld hadden.

Sluiting kraamafdeling een optie

Om deze problematiek het hoofd te bieden worden nu andere opties bekeken. Een van de mogelijkheden is het voortzetten van deze afdelingen op een of twee locaties van de drie en dus een definitieve sluiting op een (of twee) van de Treant-locaties. Daardoor zou bevallen niet meer overal mogelijk zijn.

De zorggroep verwacht dit voorjaar een besluit te nemen over deze scenario's.

Kinderartsen

Treant heeft voor de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in Emmen tot nu toe één kinderarts gevonden. Deze gaat in april aan de slag. De drie kinderartsen uit Emmen zijn nog steeds ziek. Of zij op korte termijn weer aan de slag kunnen, wil de woordvoerder van Treant niet zeggen. ‘Ik doe geen uitspraken over personeelsleden. Dat zou niet netjes zijn.’

De zorg van de afdelingen van het Scheperziekenhuis is sinds halverwege december in handen van de twee andere ziekenhuizen van Treant; Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal.