GroenLinks De Wolden wisselt van lijsttrekker

Zuidwolde – GroenLinks in De Wolden ruilt op het laatste moment van lijsttrekker: niet Erik Verheijen, maar Imke Berghuis trekt de kar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Als reden voor de wisseling va n de wacht, worden gezondheidsredenen bij Verheijen opgegeven. Eerder al wisselde D66 in De Wolden van lijsttrekker. Hier werd Mark van Dijk vervangen door de ervaren Albert Haar en ook hier werden gezondheidsredenen opgevoerd als reden.

Imke Berghuis uit Zuidwolde stond eigenlijk op de derde plaats, nog net achter oud-Statenlid Klaas Blanksma. Berghuis is werkzaam als vrijwilliger voor juridische ondersteuning bij Vluchtelingenwerk in Hoogeveen. De afgelopen jaren was Imke actief als bestuurslid van de Wolder afdeling van GroenLinks.

Leefomgeving

De belangrijkste reden voor Imke om zich beschikbaar te stellen is dat zij vindt dat er goed voor onze leefomgeving moet worden gezorgd. ‘Dat houdt in dat we zuinig met onze natuurlijke bronnen moeten omgaan en dus zo goed mogelijk moeten zoeken naar innovatieve en duurzame oplossingen.’

Het gasbeleid van de overheid is haar een doorn in het oog. Dit, niet alleen omdat ze van oorsprong Groningse is en van dichtbij het door de gaswinning veroorzaakte leed daar kent. Ook in Drenthe is er ook veel meer te doen zowel in de bestaande bouw, maar vooral natuurlijk in de nieuwbouw. Ook de goede zorg voor de natuur in onze gemeente vindt ze belangrijk om ervoor te zorgen dat De Wolden een mooie omgeving blijft om te wonen en te werken. Ook van belang voor het toerisme dat voor een belangrijk drijft op rust, ruimte en een mooie natuur.

Een ander belangrijk punt voor Imke is het voorkomen van armoede en het sociale

isolement als gevolg daarvan, vooral voor opgroeiende kinderen.

Imke wil graag een raadslid worden die samenwerkt met anderen om zo het maximale belang voor de inwoners te bereiken. ‘Als raadslid ben je een vertegenwoordiger van de inwoners en je zit er niet voor je eigen belang’, aldus Imke voor wie dit erg belangrijk is.