VVD De Wolden wil tegenprestatie van uitkeringstrekkers

Ruinen - Van mensen die een uitkering ontvangen, mag wat de VVD betreft een tegenprestatie verwacht worden. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de afdeling De Wolden.

‘Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of weigert een tegenprestatie te verrichten, verliest zijn of haar uitkering.’

De VVD vindt dat het merkbaar moet zijn voor mensen die van een uitkering naar een baan gaan. ‘Armoederegelingen die dit belemmeren, de zogenaamde armoedeval, schaffen we af.’

De VVD is verder voor het bevorderen van eigen woningbezit, omdat dit goed is voor de leefomgeving. Om genoeg mogelijkheden te houden om te bouwen, moet er voldoende betaalbare bouwgrond beschikbaar blijven. ‘Dat kan door nieuwe kavels te ontwikkelen, maar ook door vernieuwing op plekken met oude bouwwerken die niet meer voldoen aan hedendaagse woonwensen.’ Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, wil de VVD ruimte geven aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. Wat de liberalen betreft worden woningbouwcorporaties aangesproken op scheefwonen, zodat de doorstroom gestimuleerd wordt en er voldoende huurwoningen blijven. Inwoners moeten snel en eenvoudig digitaal inzicht kunnen krijgen in de verbouwmogelijkheden voor hun huis.

Wat de VVD betreft moet de agrarische sector ruimte krijgen om te groeien, te innoveren en te experimenteren. ‘Bouwblokken moeten kunnen worden uitgebreid van anderhalve naar twee hectare. Daarnaast zien we een rol weggelegd voor de sector als natuurbeheerders.’ De toeristenbelasting mag van de VVD wel afgeschaft worden. ‘Toeristen moeten zich welkom voelen in onze gemeente, het heffen van belasting vinden we daarom een slecht signaal.’

Het onderhoudsniveau van het openbaar groen moet van een zesje terug naar een acht. Hiervoor wil de VVD mensen inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwe milieustraat in Zuidwolde moet ruimere en flexibelere openingstijden krijgen. Via de afvalapp moeten inwoners geïnformeerd worden. Deelname van De Wolden aan de RUD, de Drentse dienst die toeziet en handhaaft op bouwen en milieu, kan gestopt worden. ‘De RUD sluit niet aan bij de Woldense maat en dienstverlening.’

Op verkeersgebied moet er volgens de VVD een betere oversteek komen over de N377 van Drogteropslagen naar Dedemsvaart, de oversteek bij Gijsselte in de N375 moet openblijven. Verdubbeling van de N48 staat hoog op de agenda van de liberalen. ‘Via ons landelijke netwerk wil de VVD zich hiervoor inzetten.’ Wat de partij van wethouder Mirjam Pauwels betreft komen er fietssnelwegen richting Hoogeveen, Meppel en Zwolle.

Het is volgens de liberalen vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft, dat 24 uur per dag open is. Het gemeentehuis moet ook buiten kantooruren open zijn voor zaken die niet digitaal geregeld kunnen worden. ‘We vinden de avondopenstelling te beperkt, het gemeentehuis kan ook op zaterdag open.’