Theater krijgt nieuwe invulling met onder meer Science Drenthe

Hoogeveen - Plannen worden uitgewerkt om te komen tot een 'kansrijk cultureel bruisend centrum' aan de Hoofdstraat waar De Tamboer, Scala Muziekschool, poppodium voor Drenthe, bibliotheek en Science Drenthe hun plek gaan krijgen.

Dat bleek onder meer uit de nieuwjaarsspeech van burgemeester Karel Loohuis, die hij dinsdagavond uitsprak tijdens de traditionele receptie van de gemeente.

Verrekijker

Een verrekijker stond symbool voor de toespraak van de burgervader. Een verrekijker die hij dan ook letterlijk in de hand hield. Om verder te kijken dan de neus lang is. Om wat soms ver weg lijkt toch dichterbij halen om het beter te zien en te beleven. Hij deed een oproep aan mopperaars en critici om niet vanaf de zijkant maar te roepen en te (ver)oordelen, maar om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Loohuis kaartte veel aan. De gemeenteraadsverkiezingen, Bethesda, de bouw van de ‘meest energieneutrale ijshal van Europa', betere verbindingen met Twente, het grote Europese retailcongres op 5 april in De Tamboer én De Tamboer zelf. Wat dat laatste onderwerp betreft stelde hijzelfverzekerd: ‘We kunnen ons over een paar jaar met recht en vol trots wel weer aanmelden voor culturele hoofdstad van Drenthe.’

Scouting Hoogeveen

De burgervader blikte ook kort terug op zijn speech van vorig jaar, waarin hij onder andere de vrijwilligers in zijn algemeenheid in de spotlight zette door het introduceren van de gouden vrijwilligersestafette. Een stokje dat het afgelopen jaar langs heel wat vrijwilligersorganisaties is gegaan. Loohuis deelde mee dat besloten is het estafettestokje nog een jaar rond te laten gaan. De jeugdleden van de Scouting Hoogeveen zijn de eersten in 2018 die dit stokje mogen vasthouden.

Hij had veel aandacht voor de jeugd en verwees daarbij mede naar Jong Hoogeveen, het programma dat zich specifiek richt op de jonge inwoners van de gemeente. Voor het eerst in de geschiedenis van Hoogeveen werd een prijs uitgereikt aan de ‘Jong Hoogevener’ van het jaar. Loohuis sprak zijn waardering uit voor de Weekendschool. ‘De school zorgt voor meer zelfvertrouwen en een bredere blik op de wereld’, sprak hij waarderend. De burgemeester noemde ook een ander project van Jong Hoogeveen: de city trainers. Jongeren worden door experts opgeleid om samen sport- en culturele activiteiten op te zetten in hun wijk of buurt. Hoogeveen hoopt met dit alles de kindvriendelijkste gemeente van Nederland te worden.

Ambitieus

Het is niet voor het eerst dat Loohuis zich ambitieus toont. ‘Zonder ambitie kom je niet ver. Je moet lef hebben en geen genoegen nemen met de middelmaat of net daaronder’, herhaalde hij zijn woorden uit de nieuwjaarstoespraak van vorig jaar. ‘En ja, soms moet je bluffen. Anders krijg je zaken en mensen niet in beweging.’ Om daaraan toe te voegen: ‘En tot degenen die alles in controleerbare brokken in beleidsplannen en uitvoeringsplannen op papier willen vastleggen en tot in detail willen uitdiscussiëren om vervolgens het minutieus te volgen en bij elke afwijking kritische vragen willen stellen, zou ik het volgende willen zeggen. Dat is zó niet 2018. Papier en praten heeft nog nooit één zinvolle baan gecreëerd, heeft nog nooit een beweging in gang gezet, heeft nog nooit kiezers massaal naar de stembus gebracht, heeft nog nooit geleid tot spetterende bijeenkomsten. Inspiratie, betrokkenheid, gevoel voor de mensen waar je voor werkt, bezieling, enthousiasme, positivisme, geloof in kunnen en zoeken van verbinden en mensen bij elkaar brengen en het mee laten doen van betrokken inwoners bij zaken die hun raken en interesseren wél.’

Zwarte Dijkje

Het afgelopen jaar is volgens Loohuis hard gewerkt aan bestuurlijke vernieuwing. Als voorbeelden noemde hij de herinrichting van het Zwarte Dijkje in Noordscheschut, waar ambtenaren en politieke bestuurders een forse stap terug deden en de inwoners van Noordscheschut heel wat vrijheid gaven om naar hartenlust te kleuren en te schilderen. ‘Een prachtig project, dat de kracht van samen iets realiseren perfect weergeeft.’

De gemeenteraad heeft gezocht naar manieren om inwoners dichter bij te laten komen, waaronder een inloopspreekuur. Loohuis: ‘Ik kan er kort over zijn: het loopt nog geen storm. Dat vind ik zo ontzettend jammer. Mensen, grijp de mogelijkheden die er zijn.’ Loohuis nodigt iedereen ook alvast uit om naar het Verbindingsfestival te komen op zaterdag 20 januari van 11.00 tot 15.00 uur in en rond het raadhuis van Hoogeveen. ‘Het belooft een festival vol verrassingen te worden.’

Zinloos

De burgervader stak ten slotte zijn mening over de Bethesda-discussie niet onder stoelen of banken. ‘Onze inzet was en is goede ziekenhuiszorg in Hoogeveen en omgeving te behouden, om het bestuur van het ziekenhuis beter te laten communiceren en om betrokken te kunnen zijn bij het opstellen van de toekomstplannen. Dat is gelukt. Dat is gelukt omdat we samen (inwoners, gemeente, belangenorganisaties) zijn opgetrokken. De (voormalige en huidige) actiegroep in een kritisch prikkelende rol, de Denktank in een kritisch vakinhoudelijke rol, de gemeenteraad in een kritisch volksvertegenwoordigende rol en het college van B&W in een kritisch diplomatieke rol. Alleen in een gezamenlijke dialoog kunnen we ons doel van een goede ziekenhuisvoorziening in Hoogeveen realiseren. Oproepen om maar naar een ander ziekenhuis buiten de Treantgroep te gaan, leiden uiteindelijk tot sluiting van dit ziekenhuis vanwege een tekort aan patiënten. Oproepen om terug te gaan naar het verleden zijn zinloos. Wat wel zin heeft is om samen met het ziekenhuisbestuur als gebundelde belangenbehartigers de dialoog te blijven aangaan om goede ziekenhuiszorg in onze Hoogeveense regio te behouden. En als er nog ooit een centrale ziekenhuisvoorziening voor dit gebied mocht komen, dan is de postcode naast het Bethesda de meest geschikte.’

Hij sloot af met: ‘Een goed en voorspoedig 2018 en pak eens wat vaker uw verrekijker.’